สูตินรีเวชกรรม

previous arrow
next arrow
Slider
เกร็ดความรู้สูตินรีเวช

ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

กิจกรรมกลุ่มงาน

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

แพทยสภา : https://www.tmc.or.th/
สิทธิผู้ป่วย: https://www.tmc.or.th/privilege.php
ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๔๙: https://tmc.or.th/service_law02_17.php
ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย : http://www.rtcog.or.th/home/
กระทรวงสาธารณสุข : https://www.moph.go.th/
ห้องสมุดโรงพยาบาลขอนแก่น: https://www.kkh.go.th/library/