การฝึกเย็บ Episiotomy นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4

วันที่ 6 ตุลาคม พศ.2566  ณ อาคารคุณากร ชั้น 3  โรงพยาบาลขอนแก่น จัดการสอนฝึกเย็บ Episiotomy นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 โดยมี นพ.ชัยณรงค์ ศิลปษา อาจารย์ผู้สอน