เนื้อหาทั้งหมด 4027 รายการ
No. ชื่อเรื่อง หน่วยงาน วันที่
1 ร่วมพิธีเปิดโครงการ “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” ประชาสัมพันธ์ 12 มิถุนายน, 2020
2 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล ประชาสัมพันธ์ 9 มิถุนายน, 2020
3 นายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ประชาสัมพันธ์ 8 มิถุนายน, 2020
4 นายแพทย์เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ประชาสัมพันธ์ 8 มิถุนายน, 2020
5 นายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ประชาสัมพันธ์ 8 มิถุนายน, 2020
6 นายแพทย์ธรรมนูญ วิสิฐธนวรรธ ประชาสัมพันธ์ 8 มิถุนายน, 2020
7 นายแพทย์วีระพันธ์ สุพรรณไชยมาตย์ ประชาสัมพันธ์ 8 มิถุนายน, 2020
8 นายแพทย์วิทยา จารุพูนผล ประชาสัมพันธ์ 8 มิถุนายน, 2020
9 นายแพทย์ชัยณรงค์ เชษฐโชติศักดิ์ ประชาสัมพันธ์ 8 มิถุนายน, 2020
10 นายแพทย์สมหมาย ศรีมหาวงษ์ ประชาสัมพันธ์ 8 มิถุนายน, 2020
11 นายแพทย์จรัล ตฤณวุฒิพงษ์ ประชาสัมพันธ์ 8 มิถุนายน, 2020
12 นายแพทย์ชาตรี สุเมธวานิชย์ ประชาสัมพันธ์ 8 มิถุนายน, 2020
13 นายแพทย์ประสาน ธรรมธาริน ประชาสัมพันธ์ 8 มิถุนายน, 2020
14 นายแพทย์สุจินต์ ผลากรกุล ประชาสัมพันธ์ 8 มิถุนายน, 2020
15 นายแพทย์ประมุข จันทวิมล ประชาสัมพันธ์ 8 มิถุนายน, 2020
16 นายแพทย์จำลอง มุ่งการดี ประชาสัมพันธ์ 8 มิถุนายน, 2020
17 รพ.ขอนแก่น พร้อมให้บริการอย่างเต็มศักยภาพ ประชาสัมพันธ์ 7 มิถุนายน, 2020
18 ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประชาสัมพันธ์ 4 มิถุนายน, 2020
19 ต้อนรับสาธารณสุขนิเทศก์เขตสุขภาพที่ 7 และคณะ ประชาสัมพันธ์ 2 มิถุนายน, 2020
20 โรงพยาบาลขอนแก่น รับมอบเงิน 10 ล้าน จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น เพื่อสนับสนุนครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ประชาสัมพันธ์ 28 พฤษภาคม, 2020
21 พญ.รัชนี  แซ่ลี้ บริจาคเงินจำนวน 200,000 บาท ประชาสัมพันธ์ 27 พฤษภาคม, 2020
22 ครอบครัวจิรวรรณกุล (ร้านข้าวต้มนายเซ้ง) มอบเงินจำนวน 1,153,139 บาท ประชาสัมพันธ์ 14 พฤษภาคม, 2020
23 คุณปนัดดา อยู่วิทยา และครอบครัว บริจาคเงินมูลค่า  3,860,000 บาท เพื่อปรับปรุงหอผู้ป่วยวิกฤต ประชาสัมพันธ์ 14 พฤษภาคม, 2020
24 คุณปนัดดา  อยู่วิทยา  สนับสนุนทุนการศึกษา สำหรับนักเรียนพยาบาลทุน โรงพยาบาลขอนแก่น ประชาสัมพันธ์ 14 พฤษภาคม, 2020
25 หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก บริจาคหน้ากาก Surgical, หน้ากากผ้า และเจลแอลกอออล์ เพื่อสู้ภัย COVID-19 ประชาสัมพันธ์ 7 พฤษภาคม, 2020
26 กองทุนชัยพัฒนาสู้โควิด-19 บริจาค ระบบสื่อสารทางไกล”กระจก” เพื่อสู้ภัย COVID-19 ประชาสัมพันธ์ 7 พฤษภาคม, 2020
27 คุณปนัดดา อยู่วิทยา พร้อมครอบครัว บริจาคหน้ากาก N95 จำนวน 1,000 ชิ้น และชุด PAPR จำนวน 3 ชุด มูลค่า 120,980 บาท ประชาสัมพันธ์ 7 พฤษภาคม, 2020
28 คณะลูกศิษย์หลวงปู่แบน บริจาคเสื้อกาวน์ใยสังเคราะห์กันน้ำ มูลค่า 150,000 บาท ประชาสัมพันธ์ 7 พฤษภาคม, 2020
29 พิธีรับมอบเครื่องมือแพทย์พระราชทาน เพื่อรับมือสถานการณ์โควิด – 19 ประชาสัมพันธ์ 29 เมษายน, 2020
30 คณะลูกศิษย์หลวงปู่แบน ธนากโร มอบทุเรียน 6,203 กิโลกรัม (จำนวน 2,105 ลูก) ประชาสัมพันธ์ 28 เมษายน, 2020
31 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดสรรเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อสู้ภัย COVID-19 ประชาสัมพันธ์ 28 เมษายน, 2020
32 พิธีรับมอบรถเอกซเรย์เคลื่อนที่แบบภาพดิจิทัล (Mobile x-ray) พระราชทาน ตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ประชาสัมพันธ์ 22 เมษายน, 2020
33  คณะลูกศิษย์หลวงปู่แบน ธนากโร วัดดอยธรรมเจดีย์ บริจาคชุดเสื้อกาวน์ใยสังเคราะห์กันน้ำ และแตงโม ประชาสัมพันธ์ 22 เมษายน, 2020
34 ผู้มีจิตศัทธา บริจาค  Bluetooth สำหรับการสื่อสารระหว่างทีมให้การพยาบาลผู้ป่วย และวิทยุสื่อสาร เพื่อรองรับการสื่อสารภายในห้องแรงดันลบ ประชาสัมพันธ์ 10 เมษายน, 2020
35 บมจ.ทริพเพิลไอ โลจิสติกส์ บริจาคหน้ากาก KN95 และผ้ากันเปื้อน ประชาสัมพันธ์ 10 เมษายน, 2020
36 Carbontex Intertrade co. (Bike station KhonKaen) มอบเครื่อง Wireless stethoscope ประชาสัมพันธ์ 10 เมษายน, 2020
37 บริษัท ยูนิค แวลลู จำกัด บริจาคหน้ากาก N95 จำนวน 160 ชิ้น ประชาสัมพันธ์ 10 เมษายน, 2020
38 สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย (สธวท.) จังหวัดขอนแก่น มอบเครื่องมือสำหรับใส่ท่อช่วยหายใจชนิดมีจอภาพ สำหรับพกพา ประชาสัมพันธ์ 10 เมษายน, 2020
39 บริษัท ขอนแก่นไทยเรืองฟ้า จำกัด มอบเครื่องช่วยกระบวนการปั้มและฟื้นคืนชีพ ประชาสัมพันธ์ 10 เมษายน, 2020
40 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) มอบ Face shield จำนวน 500 ชิ้น ประชาสัมพันธ์ 10 เมษายน, 2020
41 บริษัทสยามดีเครื่องนอน จำกัด มอบ Face shield จำนวน 500 ชิ้น ประชาสัมพันธ์ 10 เมษายน, 2020
42 พญ.จาดศรี ประจวบเหมาะ บริจาค มอบชุดอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัย (PPE) และชุด ISOLATION GOWN ประชาสัมพันธ์ 10 เมษายน, 2020
43 พญ.กาญจนา ลีลาลาวัณย์ บริจาคแอลกอฮอลล์ จำนวน 600 ลิตร ประชาสัมพันธ์ 10 เมษายน, 2020
44 คุณปนัดดา อยู่วิทยา พร้อมครอบครัว บริจาคหน้ากากอนามัย และมอบเงิน จำนวน 610,000 บาท ประชาสัมพันธ์ 10 เมษายน, 2020
45 บริษัท ลดาชิลค์ จำกัด บริจาคหน้ากากผ้าไหม และแอลกอฮอลล์เจล ประชาสัมพันธ์ 10 เมษายน, 2020
46 บริษัทสวนบัวฟ้า จำกัด บริจาคเครื่องดื่มน้ำดอกบัวตาโต ประชาสัมพันธ์ 10 เมษายน, 2020
47 บริษัท เวิลด์เมด เทรดดิ้ง จำกัด บริจาคเครื่อง Smart Pass by Worldmed ประชาสัมพันธ์ 10 เมษายน, 2020
48 บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus) มอบชุดถุงของขวัญ ประชาสัมพันธ์ 10 เมษายน, 2020
49 คุณดวงสมร บุญผดุง และนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 4515 บริจาคหน้ากากอนามัย จำนวน 1,000 ชิ้น ประชาสัมพันธ์ 9 เมษายน, 2020
50 รับมอบ ครื่องซักผ้าที่มีระบบฆ่าเชื้อโรคด้วยน้ำร้อน 90 องศา จำนวน 2 เครื่อง ประชาสัมพันธ์ 9 เมษายน, 2020
51 พิซซ่าฮัท แฟรี่ขอนแก่น มอบพิซซ่า จำนวน 50 ถาด ให้กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลขอนแก่น ประชาสัมพันธ์ 9 เมษายน, 2020
52 บริษัท T Space ขอนแก่น มอบข้าวกล่อง และน้ำดื่ม ประชาสัมพันธ์ 8 เมษายน, 2020
53 คณะลูกศิษย์หลวงปู่แบน วัดดอยธรรมเจดีย์ มอบอาหารและเครื่องดื่ม ประชาสัมพันธ์ 8 เมษายน, 2020
54 วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น บริจาคแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ Face shleid และกล่องป้องกันการติดเชื้อ ประชาสัมพันธ์ 8 เมษายน, 2020
55 ชมรมร้านยาขอนแก่น บริจาคเงิน จำนวน 100,000 บาท ประชาสัมพันธ์ 8 เมษายน, 2020
56 ร้านไทยรัฐยานยนต์ บริจาค หน้ากากผ้า และ Face shield ประชาสัมพันธ์ 8 เมษายน, 2020
57 พญ.วัลลภา  บุญพรหมมา เป็นผู้แทน จากโรงแรมโครานารี จ.นครราชสีมา มอบชุด PPE , Face shiled และแว่นตากันฝุ่นละออง ประชาสัมพันธ์ 8 เมษายน, 2020
58 สายด่วนศูนย์เฝ้าระวังโรคโควิด-19 ขอนแก่น โทร. 097 – 9596765 ประชาสัมพันธ์ 8 เมษายน, 2020
59 การปฏิบัติตัวระหว่างกักกันในที่พักอาศัย ห่างไกลโควิด-19 ประชาสัมพันธ์ 8 เมษายน, 2020
60 “การกักตัวเอง” 14 วัน ควบคุมสถานการณ์ การแพร่กระจายของโรคโควิด-19 ประชาสัมพันธ์ 8 เมษายน, 2020
61 ผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์ฯ สามารถตรวจหาโควิด-19 ฟรี ! ประชาสัมพันธ์ 8 เมษายน, 2020
62 บริษัทตังกุยจั๊บเบฟเวอเรจ จำกัด บริจาคเครื่องดื่มโสมเกาหลีตังกุยจับ จำนวน 2,000 ขวด ประชาสัมพันธ์ 5 เมษายน, 2020
63 กระทรวงพลังงาน, กฟผ.  และ กรมประชาสัมพันธ์ มอบหน้ากากอนามัยให้ รพ.ขอนแก่น ประชาสัมพันธ์ 3 เมษายน, 2020
64 คุณฉวี  คุวโรดม  และ คุณสุดารัตน์  คุวโรดม  บริจาคเงินจำนวน 50,000 บาท ประชาสัมพันธ์ 3 เมษายน, 2020
65 กองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์ โดยคุณปนัดดา อยู่วิทยา นำอาหาร เครื่องดื่ม และผลไม้ มามอบให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลขอนแก่น ประชาสัมพันธ์ 3 เมษายน, 2020
66 บริษัท ออโต้คอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ฮอนด้ามะลิวัลย์ จำกัด หน้ากาก Face  shield จำนวน 100 ชิ้น ประชาสัมพันธ์ 2 เมษายน, 2020
67 คุณปริญญา ทีฆวิวรรธน์ บริจาคหน้ากาก Face shield จำนวน 300 ชิ้น ประชาสัมพันธ์ 2 เมษายน, 2020
68 คุณประจักษ์ มโนจันทร์เพ็ญ มอบกระเช้า และหน้ากาก Face shield จำนวน 150 ชิ้น ประชาสัมพันธ์ 2 เมษายน, 2020
69 พญ.นพัสร ทรัพย์พิพัฒน์ บริจาคเงิน จำนวน 100,000 บาท ประชาสัมพันธ์ 2 เมษายน, 2020
70 นพ.ปกรณ์  นาระคล และนักศึกษาหลักสูตรวิทยาลัยตลาดทุน รุ่นที่ 28 มอบหน้ากาก Face shield  จำนวน 50 ชิ้น  ประชาสัมพันธ์ 1 เมษายน, 2020
71 ขอเชิญร่วมบริจาค แคมเปญ .19 ต้านโควิด-19 สมทบการปรับปรุงเพิ่มห้องความดันลบ ประชาสัมพันธ์ 1 เมษายน, 2020
72 ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ช่วยชีวิตผู้ป่วย วิกฤติโควิด-19 ประชาสัมพันธ์ 1 เมษายน, 2020
73 รพ.ขอนแก่น บริการส่งยาถึงบ้านให้ผู้ป่วย เพื่อควบคุมการระบาดของโรค โควิด 19 ประชาสัมพันธ์ 1 เมษายน, 2020
74 นพ.ชาตรี  เมธาธราธิป  ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 มอบหน้ากาก N95 จำนวน 500 ชิ้น ประชาสัมพันธ์ 1 เมษายน, 2020
75 กองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์ บริจาค “เครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง” จำนวน 15 เครื่อง รวมมูลค่า 3,600,000 บาท ประชาสัมพันธ์ 1 เมษายน, 2020
76 ร้านต้นเภสัช โดยคุณธีระพงษ์  อนุตรอังกูร และครอบครัว มอบ Mask N 95  จำนวน  300  ชิ้น (มูลค่า 19,200 บาท) ประชาสัมพันธ์ 31 มีนาคม, 2020
77 กองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์ โดยคุณปนัดดา มอบหน้ากากอนามัย Surgical Mask จำนวน 14,450 ชิ้น (มูลค่า 245,650 บาท) ประชาสัมพันธ์ 31 มีนาคม, 2020
78 กองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์ โดยคุณปนัดดา มอบ Mask N 95  จำนวน  1,500  ชิ้น และมอบเงิน มูลค่ารวม 300,000 บาท ประชาสัมพันธ์ 31 มีนาคม, 2020
79 คุณนราธิป ขุนอนุกูล “ฮักงานป้าย” (ร้านป้ายหนองคาย) บริจาคตู้กันเชื้อฟุ้งกระจาย จำนวน 3 กล่อง ประชาสัมพันธ์ 31 มีนาคม, 2020
80 คุณถาวร  อารยะสัจพงษ์  ห้างทองเพชรถาวร มอบตู้กันเชื้อฟุ้งกระจาย  จำนวน 4 กล่อง  มูลค่า 12,000 บาท ประชาสัมพันธ์ 31 มีนาคม, 2020
81 องค์กรทำความดี โดยคุณบุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี มอบชุดอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล PPE (Personal Protective Equipment) จำนวน 30 ชุด ประชาสัมพันธ์ 27 มีนาคม, 2020
82 รับมอบหน้ากากอนามัย N95  จำนวน 100  ชิ้น (มูลค่า 6,800 บาท) ประชาสัมพันธ์ 27 มีนาคม, 2020
83 รับมอบตู้อบแห้งด้วยแสง UV จำนวน   10 เครื่อง ประชาสัมพันธ์ 27 มีนาคม, 2020
84 บริษัท  ที.ซี.ฟาร์มมาซูติคอล  อุตสาหกรรม จำกัด บริจาคหน้ากากอนามัย Surgical Mask  จำนวน 7,500  ชิ้น ประชาสัมพันธ์ 27 มีนาคม, 2020
85 คุณปนัดดา อยู่วิทยา พร้อมครอบครัว บริจาคน้ากากอนามัย Surgical Mask จำนวน 10,000 ชิ้น ประชาสัมพันธ์ 27 มีนาคม, 2020
86 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานบริการ (ขับรถยนต์) ประชาสัมพันธ์ 21 กุมภาพันธ์, 2020
87 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ประชาสัมพันธ์ 19 กุมภาพันธ์, 2020
88 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพและนักวิชาการศึกษา ประชาสัมพันธ์ 11 กุมภาพันธ์, 2020
89 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการประเมินเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ประชาสัมพันธ์ 6 กุมภาพันธ์, 2020
90 หากท่านมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หรือเหนื่อยหอบ หลังเดินทางจากพื้นที่ที่มีการระบาดของไวรัสโคโรนา ภายใน 14 วัน โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ ประชาสัมพันธ์ 4 กุมภาพันธ์, 2020
91 หน้ากากอนามัยป้องกันโรค ประชาสัมพันธ์ 4 กุมภาพันธ์, 2020
92 การป้องกันไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ประชาสัมพันธ์ 4 กุมภาพันธ์, 2020
93 มารู้จัก…ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ประชาสัมพันธ์ 4 กุมภาพันธ์, 2020
94 ขยายเวลารับสมัคร พนักงานบริการ (ขับรถยนต์) ลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) โรงพยาบาลขอนแก่น ประชาสัมพันธ์ 4 กุมภาพันธ์, 2020
95 รับสมัครสอบเพื่อประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ประชาสัมพันธ์ 29 มกราคม, 2020
96 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานบริการ (ขับรถยนต์) ประชาสัมพันธ์ 28 มกราคม, 2020
97 คลินิกมลพิษ โรงพยาบาลขอนแก่น เปิดให้บริการแล้ว ! ประชาสัมพันธ์ 23 มกราคม, 2020
98 ชมรมศรัทธาทำ ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันมาฆบูชา ในวันศุกร์ที่ 7 ก.พ. 2563 เวลา 07.00 น. ณ สวนธรรมธาริน ประชาสัมพันธ์ 23 มกราคม, 2020
99 คลินิกนอกเวลาราชการ หู คอ จมูก เปลี่ยนวันให้บริการ จากเดิมทุกวันจันทร์ เป็น ทุกวันอังคาร ประชาสัมพันธ์ 23 มกราคม, 2020
100 วิทยาลัยนานาชาติ มข.ร่วมกับโรงพยาบาลขอนแก่น เชิญชวนวิ่งเรืองแสงเพื่อการกุศล ครั้งแรกในจังหวัดขอนแก่น “KKUIC the Insider #6 “Color Run, Black light night mode” ประชาสัมพันธ์ 23 มกราคม, 2020
101 ประกาศผลการสอบคัดเลือก เพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ประชาสัมพันธ์ 16 มกราคม, 2020
102 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ประชาสัมพันธ์ 14 มกราคม, 2020
103 China Pneumonia ประชาสัมพันธ์ 10 มกราคม, 2020
104 4 ข้อแนะนำ สำหรับประชาชนในภาวะภัยแล้ง ประชาสัมพันธ์ 10 มกราคม, 2020
105 “สุก ร้อน สะอาด” ป้องกันโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ ประชาสัมพันธ์ 10 มกราคม, 2020
106 โรคไทรอยด์เป็นพิษอย่าคิดว่าไม่อันตราย ประชาสัมพันธ์ 10 มกราคม, 2020
107 ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ประชาสัมพันธ์ 6 มกราคม, 2020
108 ประกาศโรงพยาบาลขอนแก่น เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการ โรงพยาบาลขอนแก่น ประชาสัมพันธ์ 26 ธันวาคม, 2019
109 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเป็นผู้ประกอบการร้านอาหารสวัสดิการ โรงพยาบาลขอนแก่น ประชาสัมพันธ์ 23 ธันวาคม, 2019
110 ร่วมงานวันบูรพาจารย์วัดป่าวิเวกธรรม (ครบรอบวันคล้ายวันมรณภาพหลวงปู่บุญเพ็ง กัปปโก) ปีที่ 2 ประชาสัมพันธ์ 18 ธันวาคม, 2019
111 ขอแสดงความไว้อาลัย แด่ นายแพทย์ประมุข จันทวิมล ประชาสัมพันธ์ 18 ธันวาคม, 2019
112 ร่วมงานสัมมนาระดมสมอง เพื่อสร้างรูปแบบการบริหารจัดการเมืองอัจฉริยะด้านสุขภาพและการแพทย์ Khon Kaen Smart Living Lab ประชาสัมพันธ์ 17 ธันวาคม, 2019
113 ครอบครัวไพรีพินาศ และญาติมิตร บริจาคเงิน จำนวน 200,244 บาท ประชาสัมพันธ์ 17 ธันวาคม, 2019
114 นพ.ไพบูลย์ – ผศ.ดร.ลัฆวี ปิยะบัณฑิตกุล บริจาคเงิน จำนวน 100,000 บาท ประชาสัมพันธ์ 17 ธันวาคม, 2019
115 ร้านอิ่มเอม บริจาคผ้าอ้อมสำเร็จรูป จำนวน 80 กล่อง ประชาสัมพันธ์ 17 ธันวาคม, 2019
116 ห้างหุ้นส่วนจำกัดวินัย ขอนแก่น (สำนักงานใหญ่) บริจาค จำนวน 50,000 บาท ประชาสัมพันธ์ 17 ธันวาคม, 2019
117 คุณเฟื่องฟ้า บริกาลดิโน และคุณศิริพร สรรพอาษา บริจาคเงิน จำนวน 35,000 บาท ประชาสัมพันธ์ 17 ธันวาคม, 2019
118 “ธรรมบรรยาย เรื่องฟังเสวนาธรรมกับคุณอุ๋ย บุดดาเบลส” ประชาสัมพันธ์ 13 ธันวาคม, 2019
119 แผนการจัดซื้อประจำปี 2563 ประชาสัมพันธ์ 13 ธันวาคม, 2019
120 บจก.เพชรน้ำเอก ปิโตรเลียม บริจาคเงิน จำนวน 30,000 บาท ประชาสัมพันธ์ 13 ธันวาคม, 2019
121 ร้านบลูคอฟขอนแก่น  บริจาคผ้าห่มช่วยภัยหนาว  จำนวน 100 ผืน ประชาสัมพันธ์ 12 ธันวาคม, 2019
122 พระราชวุฒาจารย์ เมตตาบริจาคเงินร่วมสมทบผ้าป่าสามัคคี จำนวน 24,450 บาท ประชาสัมพันธ์ 12 ธันวาคม, 2019
123 โรงพยาบาลขอนแก่น ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการ โรงพยาบาลขอนแก่น ประชาสัมพันธ์ 11 ธันวาคม, 2019
124 ผ้าป่าโรงพยาบาลขอนแก่น ประจำปี 2562 ประชาสัมพันธ์ 9 ธันวาคม, 2019
125 ขอเชิญร่วมชมและเชียร์การแข่งขันกีฬาสาธารณสุข จ.ขอนแก่น ประชาสัมพันธ์ 6 ธันวาคม, 2019
126 โรงพยาบาลขอนแก่น ได้รับรางวัล ศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพและการบริหารจัดการความขัดแย้งในหน่วยบริการดีเด่น ระดับเขต ประจำปี 2561 ประชาสัมพันธ์ 6 ธันวาคม, 2019
127 ขอแสดงความยินดี กับ ดร.นายแพทย์ธนชัย  พนาพุฒิ ประชาสัมพันธ์ 6 ธันวาคม, 2019
128 ขอแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ปี 2562 ประชาสัมพันธ์ 6 ธันวาคม, 2019
129 โรคและภัยสุขภาพที่ควรระวังในฤดูหนาว ประชาสัมพันธ์ 6 ธันวาคม, 2019
130 ผอ. นำทีมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เดินสายบอกบุญงานผ้าป่าสามัคคีฯ ปี 62 ประชาสัมพันธ์ 6 ธันวาคม, 2019
131 ขอเชิญชวนผู้ปกครองพาบุตรหลานของท่าน เข้าประกวดเด็กสุขภาพดี ปี 2563 ประชาสัมพันธ์ 6 ธันวาคม, 2019
132 ขอเชิญผู้ที่สนใจสมัครวิ่ง KRun ระยะทาง 5.3 กิโลเมตร ในการแข่งขันกีฬาสาธารณสุข จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2563 ประชาสัมพันธ์ 6 ธันวาคม, 2019
133 โรงพยาบาลขอนแก่น ได้รับรางวัล “สถานที่ดีเด่นที่เอื้อต่อคนพิการ” ประจำปี 2562 ประชาสัมพันธ์ 6 ธันวาคม, 2019
134 ผู้รับบริการ ชื่นชมการให้การของ นพ.สุริยาวุธ แคนหมั้น และคณะพยาบาล และเจ้าหน้าที่หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย 1 ประชาสัมพันธ์ 6 ธันวาคม, 2019
135 ผอก. ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนในงาน CPR Challenge ประชาสัมพันธ์ 4 ธันวาคม, 2019
136 ผอ. รพ.ขอนแก่น ร่วมกิจกรรม “ช้อป ชิม ชา” ประชาสัมพันธ์ 4 ธันวาคม, 2019
137 ขอแสดงความยินดีกับ ดร.พญ.จิรฐา บุตรแก้ว ประชาสัมพันธ์ 3 ธันวาคม, 2019
138 นพ.เสกสรร สุวรรณแพง นำทีมแจ้งข่าวบอกบุญงานทอดผ้าป่าฯ ประชาสัมพันธ์ 2 ธันวาคม, 2019
139 นำเสนอวาระเรื่องงานทอดผ้าป่าสามัคคีฯ ในที่ประชุมประจำเดือนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาสัมพันธ์ 2 ธันวาคม, 2019
140 ผอ. นำทีมเดินสายบอกบุญ เพื่อระดมทุนหารายได้สมทบผ้าป่าสามัคคีฯ ประชาสัมพันธ์ 2 ธันวาคม, 2019
141 ร่วมตักบาตร ทวยราษฎร์ถวายพระพรเทิดไท้องค์ราชัน ประจำเดือนธันวาคม ประชาสัมพันธ์ 2 ธันวาคม, 2019
142 กองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์และกองทุนเฉลียวภาวนานุสรณ์ ในนามคุณปนัดดา อยู่วิทยา บริจาคครุภัณฑ์ทางการแพทย์ รวมมูลค่า 22,450,000 บาท ประชาสัมพันธ์ 2 ธันวาคม, 2019
143 รพ.ขอนแก่น ได้รับรางวัล จาก สปสช. ประชาสัมพันธ์ 28 พฤศจิกายน, 2019
144 พญ.วฤษาย์  สถิรธนากร และคณะ บริจาคเงิน จำนวน 137,499 บาท ประชาสัมพันธ์ 28 พฤศจิกายน, 2019
145 นพ.สมศักดิ์ ประฏิภาณวัตร นำทีมแจ้งข่าวบอกบุญงานทอดผ้าป่าฯ ประชาสัมพันธ์ 28 พฤศจิกายน, 2019
146 ผอ. ร่วมพิธีสืบชะตา ค้ำโพธิ์ ค้ำไฮ ถวายแด่พระเดชพระคุณพระธรรมวิสุทธาจารย์ ประชาสัมพันธ์ 28 พฤศจิกายน, 2019
147 กลุ่มช่างตัดผม จ.ขอนแก่น และตลาดต้นตาล บริจาคพัดลมตั้งโต๊ะ จำนวน 15 ตัว ประชาสัมพันธ์ 28 พฤศจิกายน, 2019
148 ผู้อำนวยการฯ นำทีมแจ้งข่าวบอกบุญงานทอดผ้าป่าฯ ประชาสัมพันธ์ 28 พฤศจิกายน, 2019
149 หัวหน้าพยาบาล นำทีมแจ้งข่าวบอกบุญงานทอดผ้าป่าฯ ประชาสัมพันธ์ 28 พฤศจิกายน, 2019
150 ประชาสัมพันธ์งานทอดผ้าป่าฯ ในที่ประชุม Cup Board ประชาสัมพันธ์ 28 พฤศจิกายน, 2019
151 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขผู้ต้องขังในเรือนจำ ประชาสัมพันธ์ 27 พฤศจิกายน, 2019
152 บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา ประชาสัมพันธ์ 26 พฤศจิกายน, 2019
153 กิจกรรม เดิน-วิ่ง เพื่อยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 3 ประชาสัมพันธ์ 26 พฤศจิกายน, 2019
154 บอกบุญงานผ้าป่าสามัคคีฯ ในที่ประชุมคณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่น ประชาสัมพันธ์ 26 พฤศจิกายน, 2019
155 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ประชาสัมพันธ์ 25 พฤศจิกายน, 2019
156 รพ.ขอนแก่น ร่วมการฝึกซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ ป้องกันทะเลาะวิวาทในสถานที่ราชการ ประชาสัมพันธ์ 22 พฤศจิกายน, 2019
157 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.รุ่งเรืองคอนกรีต บริจาคเงิน 100,000 บ. ประชาสัมพันธ์ 22 พฤศจิกายน, 2019
158 พระจิตร์ จิตฺตสํวโร นำคณะญาติธรรมบริจาคเงินให้ รพ.ขอนแก่น ประชาสัมพันธ์ 22 พฤศจิกายน, 2019
159 ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริจาคหมอนหนุนอุ่นรัก ให้ผู้ป่วย ประชาสัมพันธ์ 20 พฤศจิกายน, 2019
160 พระมหาสมปอง ตาลปุตโต ชื่นชมการให้บริการของแพทย์ พยาบาล และเจาหน้าที่ หอผู้ป่วยพิเศษ 114/5 ประชาสัมพันธ์ 20 พฤศจิกายน, 2019
161 รพ.ขอนแก่น ร่วมกิจกรรม “เรารักขอนแก่น ครั้งที่11” ประจำปี 2562 ประชาสัมพันธ์ 20 พฤศจิกายน, 2019
162 ร่วมแสดงความยินดี รักษาการผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 ประชาสัมพันธ์ 20 พฤศจิกายน, 2019
163 พระมหาสมปอง ตาลปุตโต ชื่นชมการให้บริการแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ หอผู้ป่วยพิเศษ 114/5 ประชาสัมพันธ์ 19 พฤศจิกายน, 2019
164 ให้สัมภาษณ์ในรายการ มองอีสานผ่าน NBT เรื่อง “กิจกรรมเดิน – วิ่ง เพื่อยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรีจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 3” ประชาสัมพันธ์ 18 พฤศจิกายน, 2019
165 รพ.ขอนแก่น ซ้อมแผนสาธารณภัย และซ้อมแผนบริรักษ์ ประจำปี 2562 ประชาสัมพันธ์ 18 พฤศจิกายน, 2019
166 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือกบุคคล เพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ประชาสัมพันธ์ 18 พฤศจิกายน, 2019
167 รพ.ขอนแก่น จัดกิจกรรมวันเบาหวานโลก ประจำปี 2562 ประชาสัมพันธ์ 14 พฤศจิกายน, 2019
168 คุณอรรถวุฒิ  ชาญวิถี และครอบครัว บริจาคเตียงผู้ป่วย จำนวน 3 หลัง (มูลค่า 37,500 บาท)   ประชาสัมพันธ์ 12 พฤศจิกายน, 2019
169 รพ.ขอนแก่น ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกรมการสรรพกำลังกลาโหม สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ประชาสัมพันธ์ 12 พฤศจิกายน, 2019
170 คุณพัฒนา  จันทร์จรัสทอง บริจาคเงินจำนวน 10,000 บาท ประชาสัมพันธ์ 12 พฤศจิกายน, 2019
171 คุณเฟื่องฟ้า บริกาลดิโน และ คุณศิริพร สรรพอาษา บริจาคเงิน จำนวน 35,000 บาท ประชาสัมพันธ์ 12 พฤศจิกายน, 2019
172 ศิษย์เก่าโรงเรียนกัลยาณวัตร รุ่นปี 2520-2522 บริจาคเงิน 7,515.75 บาท ประชาสัมพันธ์ 12 พฤศจิกายน, 2019
173 รพ.ขอนแก่น ร่วมแสดงความยินดีกับสำนักประชาสัมพันธ์ เขต 1 ขอนแก่น ในโอกาสครบรอบ 59 ปี ประชาสัมพันธ์ 6 พฤศจิกายน, 2019
174 ร่วมสนับสนุนงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2562 ประชาสัมพันธ์ 6 พฤศจิกายน, 2019
175 ศิษย์เก่าโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน รุ่นปี 2500 – 2505 บริจาคเงิน 100,000 บ. ประชาสัมพันธ์ 6 พฤศจิกายน, 2019
176 ชื่นชมการให้บริการของ จนท.หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย 1 ประชาสัมพันธ์ 6 พฤศจิกายน, 2019
177 รับมอบเกียรติบัตร ระดับเขต 2 รางวัล ประจำปี 2562 ประชาสัมพันธ์ 6 พฤศจิกายน, 2019
178 โครงการพาน้องท่องฝัน สานสัมพันธ์ผู้ดูแล ปีที่ 11 “Change ก้าวที่เปลี่ยนแปลง” ประชาสัมพันธ์ 5 พฤศจิกายน, 2019
179 ร่วมทำบุญตักบาตร ทวยราษฎร์ถวายพระพร เทิดไท้องค์ราชัน ประจำปีงบประมาณ 2563 ประชาสัมพันธ์ 4 พฤศจิกายน, 2019
180 ร่วมงานทอดกฐินคุณแม่ของท่านสุวิทย์  คุณกิตติ  และครอบครัว  พร้อมรับมอบเงินบริจาค ประชาสัมพันธ์ 4 พฤศจิกายน, 2019
181 รับมอบเกียรติบัตรการประเมินรับรอง NCD Clinic Plus Awards และ รพ. เค็มน้อยอร่อย 3 ดี  ระดับเขต ประจำปี 2562    ประชาสัมพันธ์ 1 พฤศจิกายน, 2019
182 ร่วมกิจกรรม “ออมสินชวนรุ่นพี่ทำความดีจิตอาสา”  ณ ลานดอกคูณ สวนสาธารณะบึงแก่นนคร ประชาสัมพันธ์ 1 พฤศจิกายน, 2019
183 กลุ่มงานบัญชี ประกาศรับสมัครลูกจ้างรายวัน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา ประชาสัมพันธ์ 31 ตุลาคม, 2019
184 บริษัทวิโรจน์ คอนกรีต จำกัด บริจาคเงินจำนวน 40,000 บ. และพัดลม 6 ตัว ประชาสัมพันธ์ 31 ตุลาคม, 2019
185 กองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์ โดยคุณปนัดดา อยู่วิทยา บริจาคอุปกรณ์การแพทย์ มูลค่า 5,000,000 บ. ประชาสัมพันธ์ 31 ตุลาคม, 2019
186 อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย หมั่นดูแลสุขภาพ ประชาสัมพันธ์ 30 ตุลาคม, 2019
187 คลินิกนอกเวลาห้องตรวจศัลยกรรม ขยายวันให้บริการ ประชาสัมพันธ์ 30 ตุลาคม, 2019
188 ขอแสดงความยินดีกับคุณเทพี สีหานู ประชาสัมพันธ์ 30 ตุลาคม, 2019
189 คุณจิดาภา แก่นนาคำ บริจาคเงิน 5,000 บาท ประชาสัมพันธ์ 29 ตุลาคม, 2019
190 รพ.ขอนแก่น จัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง “พยาบาลชวนวิ่งเพื่อสุขภาพ เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ 2019” ประชาสัมพันธ์ 28 ตุลาคม, 2019
191 กลุ่มงานเภสัชกรรม  โรงพยาบาลขอนแก่น ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ประชาสัมพันธ์ 25 ตุลาคม, 2019
192 บ้านภาษา และความรู้ครูแคท (วังค้างคาว)  บริจาคน้ำดื่มและนมกล่อง ประชาสัมพันธ์ 25 ตุลาคม, 2019
193 คณะ 2019 Khon Kaen Distinguished Gentleman’s Ride บริจาคเงิน 34,000 บาท ประชาสัมพันธ์ 25 ตุลาคม, 2019
194 คุณพุทรา – คุณศิริพร พละกุล บริจาคเงิน จำนวน 10,000 บาท ประชาสัมพันธ์ 25 ตุลาคม, 2019
195 คุณนราพร เยาวฤทธิ์ พร้อมครอบครัว บริจาคถังออกซิเจน และที่นอนลม ประชาสัมพันธ์ 25 ตุลาคม, 2019
196 คุณเฟื่องฟ้า บริกาลดิโน และคุณศิริพร สรรพอาษา บริจาคเงิน 10,000 บาท ประชาสัมพันธ์ 24 ตุลาคม, 2019
197 พระธรรมวิสุทราจารย์  “หลวงพ่อคูณ” บริจาคเงิน 51,900 บ. ประชาสัมพันธ์ 24 ตุลาคม, 2019
198 ชมรมผู้บริจาคเกล็ดเลือด ขอนแก่น มอบของเล่น ตุ๊กตาให้กับเด็กป่วย ประชาสัมพันธ์ 24 ตุลาคม, 2019
199 รับรางวัล “ดีเด่น” ด้านบุคลากร ประเภททีมงานด้านการจัดการพลังงานอาคาคารควบคุมจากการประกวด Thailand Energy Award 2019 ประชาสัมพันธ์ 24 ตุลาคม, 2019
200 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึก “เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5” ประชาสัมพันธ์ 24 ตุลาคม, 2019
201 โรงพยาบาลขอนแก่น ได้รับรางวัล “ชนะเลิศ” Thailand Energy Award 2019 ด้านบุคลากร ประเภททีมงานด้านการจัดการพลังงาน ประชาสัมพันธ์ 22 ตุลาคม, 2019
202 ขอแสดงความยินดีกับ นพ.ชูเกียรติ วงศ์นิจศีล ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการอาวุโส ประชาสัมพันธ์ 22 ตุลาคม, 2019
203 ขอแสดงความยินดีกับ นพ.สมศักดิ์ ประฎิภาณวัตร ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ ประชาสัมพันธ์ 22 ตุลาคม, 2019
204 ขอแสดงความยินดีกับคุณลัคนา นาอุดม ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านศาสนสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ 22 ตุลาคม, 2019
205 ขอแสดงความยินดีกับคุณพินรัฐ จอมเพชร ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านบริหารจัดการระบบเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาและวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประชาสัมพันธ์ 22 ตุลาคม, 2019
206 ขอแสดงความยินดีกับคุณบุรารัตน์ ละลี ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ ประชาสัมพันธ์ 22 ตุลาคม, 2019
207 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการใช้เครื่องช่วยหายใจในทารกแรกเกิด ประชาสัมพันธ์ 22 ตุลาคม, 2019
208 ผู้รับบริการชื่นชม นพ.กิตติพงษ์ เศรษฐสัมพันธ์ พร้อมทั้งวิสัญญีแพทย์ นักกายภาพบำบัด และพยาบาล/เจ้าหน้าที่หอผู้ป่วยสงฆ์ 2 ประชาสัมพันธ์ 22 ตุลาคม, 2019
209 ผู้รับบริการชื่นชม นพ.ศุภมงคล มัชมี และคุณรัชนีกร มนูศิลป์ พร้อมทั้งพยาบาล/เจ้าหน้าที่หอผู้ป่วยสงฆ์ 2 ประชาสัมพันธ์ 22 ตุลาคม, 2019
210 ผู้มีจิตศรัทราในนามกลุ่มเพื่อน 07 บริจาคเงิน 60,000 บ. ประชาสัมพันธ์ 22 ตุลาคม, 2019
211 ร้านค้าสวัสดิการโรงพยาบาลขอนแก่น รับสมัครพนักงานขายจำนวนมาก ประชาสัมพันธ์ 22 ตุลาคม, 2019
212 รพ.ขอนแก่น ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้าย “วันสวรรคตสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ครบรอบปีที่ 100” ประชาสัมพันธ์ 22 ตุลาคม, 2019
213 ครอบครัว ชูพจน์เจริญ บริจาคอุปกรณ์การแพทย์ให้โรงพยาบาลขอนแก่น ประชาสัมพันธ์ 22 ตุลาคม, 2019
214 รพ.ขอนแก่น ร่วมพิธีเปิดงาน “ขอนแก่นรวมใจต้านภัยมะเร็งเต้านม ครั้งที่ 10” ประชาสัมพันธ์ 21 ตุลาคม, 2019
215 รับมอบเงินบริจาค 312,955.25 บ. จากศาลเจ้าพ่อหมื่นเตา เจ้าแม่ศรีมาลา ญาพ่อเซียงแก้ว ในงานทอดมหากฐิน ปี 62 ประชาสัมพันธ์ 21 ตุลาคม, 2019
216 “พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันศรีนครินทร์ ประจำปี 2562” ประชาสัมพันธ์ 21 ตุลาคม, 2019
217 คุณชาญชัย ตันติวิวัฒน์พันธ์ บริจาคเงินให้ศูนย์หัวใจ รพ.ขอนแก่น 100,000 บ. ประชาสัมพันธ์ 21 ตุลาคม, 2019
218 รองแพทย์ฯ ให้สัมภาษณ์ในรายการ มองอีสานผ่าน NBT เรื่อง “กิจกรรมเดิน – วิ่ง เพื่อยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรีจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 3” ประชาสัมพันธ์ 18 ตุลาคม, 2019
219 คุณยายอินทร์  รัทนีย์ มอบผ้าห่ม จำนวน 80 ผืน  รวมมูลค่า 32,000 บาท ประชาสัมพันธ์ 17 ตุลาคม, 2019
220 กิจกรรม “ตีฆ้องร้องป่าวพร้อมรับ surveillance survey 2562” ประชาสัมพันธ์ 17 ตุลาคม, 2019
221 ขอแสดงความชื่นชม ผู้มารับบริการชื่นชมการให้บริการของ ทีมแพทย์ และพยาบาลหอผู้ป่วยเด็กเล็ก ที่ให้การดูแลเป็นอย่างดี ประชาสัมพันธ์ 17 ตุลาคม, 2019
222 รพ.ขอนแก่น ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันตำรวจและวันอนุสรณ์แห่งความเสียสละ 2562 ประชาสัมพันธ์ 17 ตุลาคม, 2019
223 รพ.ขอนแก่น ร่วมกิจกรรม “เรารักขอนแก่น” ครั้งที่ 10/62 ประชาสัมพันธ์ 16 ตุลาคม, 2019
224 คุณปนัดดา อยู่วิทยา บริจาคอุปกรณ์การแพทย์ ให้ รพ.ขอนแก่น ประชาสัมพันธ์ 15 ตุลาคม, 2019
225 แพทย์ ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนในประเด็น “อันตรายจากการเล่นประทัดในช่วงเทศกาลออกพรรษา” ประชาสัมพันธ์ 15 ตุลาคม, 2019
226 รพ.ขอนแก่น ร่วมพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณในหลวง ร.9 ประชาสัมพันธ์ 15 ตุลาคม, 2019
227 รพ.ขอนแก่น ร่วมพิธีตักบาตรวันคล้ายวันสวรรคตในหลวง ร.9 ประชาสัมพันธ์ 15 ตุลาคม, 2019
228 คุณชรันดา ทาบุราณ และเพื่อนๆ บริจาคเงินจำนวน 5,511 บาท ประชาสัมพันธ์ 11 ตุลาคม, 2019
229 กิจกรรม “ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันออกพรรษา และวันคล้ายวันสวรรคต ร.9” ประชาสัมพันธ์ 11 ตุลาคม, 2019
230 ขอเชิญร่วมตีฆ้องร้องป่าว เพื่อเตรียมพร้อมรับการ Surveillance Survey ในเดือนธันวาคม 2562 ประชาสัมพันธ์ 10 ตุลาคม, 2019
231 ชื่นชมการให้บริการของ หอผู้ป่วย ICU ศัลยกรรม 2 และ หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง 1 ประชาสัมพันธ์ 10 ตุลาคม, 2019
232 รับมอบเงินบริจาค ในพิธีพระราชทานเพลิงศพ นางสว่าง ทองประเสริฐ 100,000 บ. ประชาสัมพันธ์ 10 ตุลาคม, 2019
233 แพทย์ รพ.ขอนแก่น ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนถึงอาการของน้องต้นหนาว หลังถูก อดีต ผอ.โรงเรียนใช้ยกถังยางมะตอย ประชาสัมพันธ์ 10 ตุลาคม, 2019
234 คุณกมลา วัฒนายิ่งเจริญชัย บริจาคเงิน จำนวน 100,000 บาท ประชาสัมพันธ์ 9 ตุลาคม, 2019
235 ผู้มารับบริการ ชื่นชมการทำงานของทีมแพทย์ พยาบาล หอผู้ป่วยหนักโรคหัวใจและหอผู้ป่วยอายุรกรรมโรคหัวใจ ประชาสัมพันธ์ 9 ตุลาคม, 2019
236 ผู้มาใช้บริการชื่นชมการทำงานของหอผู้ป่วยศัลยกรรมอุบัติเหตุ ประชาสัมพันธ์ 9 ตุลาคม, 2019
237 แสดงความยินดีกับคุณธนิษฐา ศุภวิชย์ ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ 8 ตุลาคม, 2019
238 แสดงความยินดีกับคุณเกตุมณี กาญจนรังสิชัย ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานการเงิน ประชาสัมพันธ์ 8 ตุลาคม, 2019
239 แสดงความยินดีกับคุณสิทธิชัย แขมภูเขียว ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มงานนิติเวช ประชาสัมพันธ์ 8 ตุลาคม, 2019
240 แสดงความยินดีกับคุณอัมพร สังจันทร์ ในโอกาสที่รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ ประชาสัมพันธ์ 8 ตุลาคม, 2019
241 ผอ. รพ.ขอนแก่น ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน เรื่อง คลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย ประชาสัมพันธ์ 8 ตุลาคม, 2019
242 คุณทองแดง – คุณยุ่น ไชยมาตย์ มอบเปลเคลื่อนย้ายผู้ป่วย จำนวน 3 คัน มูลค่า 72,000 บาท ประชาสัมพันธ์ 7 ตุลาคม, 2019
243 ครอบครัวคุณชุติการญจน์ ภูมิพาณิชย์ชัย บริจาคเงินจำนวน 150,000 บาท ประชาสัมพันธ์ 7 ตุลาคม, 2019
244 รพ.ขอนแก่น ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า 3 ชนิด ประชาสัมพันธ์ 7 ตุลาคม, 2019
245 รพ.ขอนแก่น จัดพิธีเปิด “คลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย” ประชาสัมพันธ์ 7 ตุลาคม, 2019
246 ผู้มารับบริการชื่นชมการให้บริการของแพทย์ พยาบาล หอผู้ป่วย 114 เตียง ชั้น 4 ประชาสัมพันธ์ 4 ตุลาคม, 2019
247 ขอเชิญทำบุญตักบาตร เนื่องในวันออกพรรษาและวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9 ประชาสัมพันธ์ 4 ตุลาคม, 2019
248 ขอแสดงความชื่นชม…คุณพลรัตน์ โคตรแก้ว และคุณพงศ์พิทักษ์ จันทวงษ์ ประชาสัมพันธ์ 4 ตุลาคม, 2019
249 ผู้มารับบริการชื่นชมการให้บริการของทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่หอผู้ป่วยทารกแรกเกิด ประชาสัมพันธ์ 4 ตุลาคม, 2019
250 ตารางและขั้นตอนการตรวจสุขภาพบุคลากรโรงพยาบาลขอนแก่น ประจำปี 2562 ประชาสัมพันธ์ 4 ตุลาคม, 2019
251 ครอบครัวคุณพบโชค ชินสุวรรณ และคณะ บริจาคจำนวน 168,800 บาท ประชาสัมพันธ์ 3 ตุลาคม, 2019
252 ห้องตรวจอายุรกรรม คลินิกนอกเวลา งดให้บริการทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่ 1,2,3 ประชาสัมพันธ์ 3 ตุลาคม, 2019
253 ฉีดพ่นยากันยุง ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ภายในโรงพยาบาลขอนแก่น ประชาสัมพันธ์ 3 ตุลาคม, 2019
254 โรงพยาบาลขอนแก่น ใช้ร่างอาจารย์ใหญ่เป็นผู้ป่วยจำลอง สอนการผ่าตัดข้อเข่าเทียม ประชาสัมพันธ์ 3 ตุลาคม, 2019
255 งานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562 “ด้วยรักจากใจ สายใยผูกพัน” ประชาสัมพันธ์ 1 ตุลาคม, 2019
256 แถลงข่าว “โครงการร้านยาใกล้บ้าน เภสัชกรใกล้ใจ” ประชาสัมพันธ์ 1 ตุลาคม, 2019
257 ครอบครัวสุวรรณรงค์ มอบเงินบริจาค จำนวน 10,000 บาท ให้กับคลินิกเบาหวาน และพัดลม จำนวน 5 ตัว ประชาสัมพันธ์ 30 กันยายน, 2019
258 บริษัท โค้วยู่ฮะมอเตอร์ จำกัด มอบรายได้จากค่าสมัคร งาน KOW RUN 2019 และสมทบทุน จำนวน 1,500,000 บาท ประชาสัมพันธ์ 28 กันยายน, 2019
259 ร่วมกิจกรรม “เรารักขอนแก่น” ครั้งที่ 9 ประจำปี 2562 ประชาสัมพันธ์ 27 กันยายน, 2019
260 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ 27 กันยายน, 2019
261 คุณวราภรณ์  โอฬารอร่ามกุล บริจาคพัดลม จำนวน 22 ตัว ให้กับโรงพยาบาลขอนแก่น ประชาสัมพันธ์ 27 กันยายน, 2019
262 รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ สังกัดโรงพยาบาลขอนแก่น ประชาสัมพันธ์ 26 กันยายน, 2019
263 โครงการประชุมการพัฒนาระบบบริการดูแลผู้ป่วยใช้เครื่องช่วยหายใจที่บ้าน ประชาสัมพันธ์ 25 กันยายน, 2019
264 ขอแสดงความชื่นชม คุณพ่อสมพร ม่วงศักดิ์ จิตอาสาประจำจุดคัดกรอง ประชาสัมพันธ์ 25 กันยายน, 2019
265 ผู้มาใช้บริการชื่นชมการทำงานของพยาบาล และเจ้าหน้าที่ห้องคลอด ประชาสัมพันธ์ 25 กันยายน, 2019
266 ขอเชิญชวนให้ความร่วมมือตอบแบบสำรวจความคิดเห็น “ลดการใช้พลาสติก” ประชาสัมพันธ์ 25 กันยายน, 2019
267 รพ.ขอนแก่น ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันมหิดล 2562 ประชาสัมพันธ์ 24 กันยายน, 2019
268 กองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์ ในนามคุณปนัดดา อยู่วิทยา บริจาคครุภัณฑ์ทางการแพทย์ มูลค่ากว่า 11 ล้านบาท ประชาสัมพันธ์ 24 กันยายน, 2019
269 โครงการ “คุณช้างจับมือ” บริจาคตุ๊กตาบริหารกล้ามเนื้อมือ จำนวน 200 ตัว เพื่อนำไปช่วยผู้ป่วย อัมพฤกษ์ อัมพาต ประชาสัมพันธ์ 23 กันยายน, 2019
270 รับมอบปกรณ์การแพทย์ จากโครงการ “ก้าวคนละก้าว” เพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ เบตง-แม่สาย ประชาสัมพันธ์ 20 กันยายน, 2019
271 คุณนีรดา  ชูพจน์เจริญ  ชุดอุปกรณ์การให้อากาศผสมออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง มูลค่า 250,000 บ. ประชาสัมพันธ์ 20 กันยายน, 2019
272 ขอแสดงความยินดีกับ คุณเดือนงาม ภักดี ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น สาขากิจกรรมบำบัดเทคนิคการแพทย์ ประชาสัมพันธ์ 19 กันยายน, 2019
273 ขอแสดงความชื่นชม “พยาบาลดีเด่น” สาขาการวิจัยทางการพยาบาลระดับปฏิบัติการ ประชาสัมพันธ์ 19 กันยายน, 2019
274 ผู้มารับบริการ ชื่นชมการให้บริการของ พญ.รุ่งฤดี จีระทรัพย์ และพยาบาลคลินิกนมแม่ ประชาสัมพันธ์ 19 กันยายน, 2019
275 ผู้มารับบริการ ชื่นชมการให้บริการของ แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ หอผู้ป่วยพิเศษ 120 เตียง ชั้น 5 ประชาสัมพันธ์ 19 กันยายน, 2019
276 ผู้มารับบริการ ชื่นชมการให้บริการ หอผู้ป่วยหนักโรคหัวใจ(CCU) และหอผู้ป่วยอายุรกรรมโรคหัวใจ ประชาสัมพันธ์ 19 กันยายน, 2019
277 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการ เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ระดับชำนาญการพิเศษ ประชาสัมพันธ์ 19 กันยายน, 2019
278 คุณพิพัฒน์ ภู่ภิญโญเจริญ และชมรมโฮปแอนด์ฮีลจิตอาสา บริจาคผ้าเช็ดตัวและม้านั่งสนาม ประชาสัมพันธ์ 18 กันยายน, 2019
279 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานร้านค้าสวัสดิการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการ  ประชาสัมพันธ์ 18 กันยายน, 2019
280 “ค่ายรักษ์หัวใจสำหรับผู้ป่วยหลังผ่าตัดทางเบี่ยงเส้นเลือดหัวใจและครอบครัว ครั้งที่ 2” ประชาสัมพันธ์ 18 กันยายน, 2019
281 ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัล “บุคลากรสาธารณสุขดีเด่น” และรางวัล “คนดีศรีดอกปีบ” ประชาสัมพันธ์ 17 กันยายน, 2019
282 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ประชาสัมพันธ์ 17 กันยายน, 2019
283 ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือกที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ประชาสัมพันธ์ 17 กันยายน, 2019
284 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ระดับชำนาญการพิเศษ ประชาสัมพันธ์ 17 กันยายน, 2019
285 คุณบัวพันธ์  อติรัตนวงษ์ บริจาคพัดลม 14 ตัว เพื่ออุทิศให้นายบุญ  อติรัตนวงษ์ ประชาสัมพันธ์ 17 กันยายน, 2019
286 มูลนิธิอนงค์วงศ์วานิช บริจาคเงินจำนวน 2,000,000 บาท ประชาสัมพันธ์ 17 กันยายน, 2019
287 ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ด้วยการจัดนิทรรศการศิลปะภาพวาด เพื่อหารายได้สมทบทุนมอบให้กับวัดพระบาทน้ำพุ ประชาสัมพันธ์ 16 กันยายน, 2019
288 บริษัท โค้วยู่ฮะมอเตอร์ จำกัด ในงาน “วิ่ง 60 ปี โค้วมินิมาราธอน 2019” เพื่อมอบเงินบริจาคให้ รพ.ขอนแก่น ประชาสัมพันธ์ 16 กันยายน, 2019
289 คุณศุภราภรณ์ พรหมลักขโณ บริจาคชุดขาวให้ผู้เสียชีวิตที่ไร้ญาติ จำนวน 100 ชุด ประชาสัมพันธ์ 16 กันยายน, 2019
290 พระครูสุตกิจโกวิท (พระสมพงษ์ มูลประโก) บริจาค จำนวน 20,000 บาท ประชาสัมพันธ์ 16 กันยายน, 2019
291 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)  ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ประชาสัมพันธ์ 16 กันยายน, 2019
292 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ ประชาสัมพันธ์ 13 กันยายน, 2019
293 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคล เพื่อปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงาน โรงพยาบาลขอนแก่น ประชาสัมพันธ์ 13 กันยายน, 2019
294 กิจกรรมเปิดโครงการพาน้องท่องฝัน สานสัมพันธ์ผู้ดูแล ปีที่ 11 ประชาสัมพันธ์ 13 กันยายน, 2019
295 ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติ ในงานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ โรงพยาบาลขอนแก่น ประจำปี 2562 ประชาสัมพันธ์ 13 กันยายน, 2019
296 คุณแม่ทองอยู่  นิลอัยยกา และพยาบาลจุฬาฯ รุ่นที่ 53 บริจาคเงิน 40,000 บ. ประชาสัมพันธ์ 13 กันยายน, 2019
297 ทีมแพทย์ฉุกเฉิน ศึกษาดูงาน รพ.ค่ายสุรสีห์ จ.กาญจนบุรี ประชาสัมพันธ์ 13 กันยายน, 2019
298 สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น บริจาคเงิน 200,000 บาท ประชาสัมพันธ์ 13 กันยายน, 2019
299 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งเจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ 12 กันยายน, 2019
300 กิจกรรมการสำรวจการปฎิบัติการดูแลผู้ป่วยเพื่อป้องกันแผลกดทับ การดูแลป้องกันการเกิด Phlebitis ประชาสัมพันธ์ 11 กันยายน, 2019
1 9 10 11 12 13 14