เนื้อหาทั้งหมด 3743 รายการ
No. ชื่อเรื่อง หน่วยงาน วันที่
1 ประกาศรับสมัครงาน ประชาสัมพันธ์ 29 เมษายน, 2019
2 กลุ่มงานจิตเวช รพ.ขอนแก่น และ สนง.สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจแก่ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากวาตภัย ประชาสัมพันธ์ 26 เมษายน, 2019
3 เตือนประชาชนอากาศร้อน เสี่ยงป่วยโรคฮีทสโตรก แนะหลีกเลี่ยงการดื่มเหล้า อาจทำให้ช็อกและเสียชีวิตได้ ประชาสัมพันธ์ 26 เมษายน, 2019
4 รพ.ขอนแก่น ร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประชาสัมพันธ์ 25 เมษายน, 2019
5 กลุ่มงานเวชกรรมสังคม รพ.ขอนแก่น ประกาศผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป ประชาสัมพันธ์ 25 เมษายน, 2019
6 คุณวิภาพร วีรฤทธิชัย บริจาคเงิน จำนวน 100,000 บาท ประชาสัมพันธ์ 25 เมษายน, 2019
7 คุณปนัดดา อยู่วิทยา ได้มอบตู้อบเด็ก ชนิดเคลื่อนย้าย จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) ประชาสัมพันธ์ 24 เมษายน, 2019
8 โครงการฝึกอบรมทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน สำหรับบุคลากรสหวิชาชีพ ประชาสัมพันธ์ 24 เมษายน, 2019
9 ญาติผู้ป่วยชื่นชมการปฏิบัติหน้าที่ของแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ หอผู้ป่วย ICU Med ประชาสัมพันธ์ 24 เมษายน, 2019
10 ผู้ป่วยชื่นชมการให้บริการของเจ้าหน้าที่ หอผู้ป่วยไฟไหม้น้ำร้อนลวก ประชาสัมพันธ์ 24 เมษายน, 2019
11 ผอ. พร้อมคณะผู้บริหาร ออกเยี่ยม รพ.สต เพื่อให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ประชาสัมพันธ์ 23 เมษายน, 2019
12 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานบริการเอกสารทั่วไป ประชาสัมพันธ์ 23 เมษายน, 2019
13 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ตำแหน่ง พนักงานบริการเอกสารทั่วไป ประชาสัมพันธ์ 23 เมษายน, 2019
14 การประชุมเชิงปฏิบัติการ วางแผนกลยุทธ์ศูนย์แพทยศาสตร์ฯ ประจำปีการศึกษา 2562  ประชาสัมพันธ์ 22 เมษายน, 2019
15 ขอแสดงความยินดีกับ นพ.สุรชัย ศิริพรอดุลศิลป์ ประชาสัมพันธ์ 22 เมษายน, 2019
16 กิจกรรม KKUIC THE INSIDER 5 “ Color Run, Fun in the Summer” (วิ่งสาดสี) ประชาสัมพันธ์ 22 เมษายน, 2019
17 รพ.ขอนแก่น Kick Off “การเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพสู่การปฏิบัติ” ประชาสัมพันธ์ 22 เมษายน, 2019
18 ผู้ป่วยชื่นชมการให้บริการของทีมแพทย์-พยาบาล จากหน่วยไตเทียม, ศูนย์ปลูกถ่ายอวัยวะ และห้องพิเศษสิรินธร ประชาสัมพันธ์ 22 เมษายน, 2019
19 แพทย์ รพ.ขอนแก่น “เตือนภัยวิกฤติอากาศร้อน” ประชาสัมพันธ์ 19 เมษายน, 2019
20 กิจกรรมทำบุญเนื่องในวันพระ ประชาสัมพันธ์ 19 เมษายน, 2019
21 ร้านค้าสวัสดิการโรงพยาบาลขอนแก่น  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานฯ ประชาสัมพันธ์ 19 เมษายน, 2019
22 4 อาการเสี่ยงโรคลมร้อน ประชาสัมพันธ์ 19 เมษายน, 2019
23 คุณปนัดดา อยู่วิทยา มอบรถบรรทุก 6 ล้อ จำนวน 1 คัน และรถตู้โดยสาร ขนาด 15 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ประชาสัมพันธ์ 19 เมษายน, 2019
24 คุณปนัดดา อยู่วิทยา ในนาม “กองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์” บริจาคเครื่องช่วยหายใจ 35 เครื่อง มูลค่า 12 ล้านกว่า ประชาสัมพันธ์ 18 เมษายน, 2019
25 ห้องตรวจตาคลินิกเฉพาะทางนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลขอนแก่น แจ้งงดให้บริการในวันศุกร์ ประชาสัมพันธ์ 18 เมษายน, 2019
26 คุณปนัดดา อยู่วิทยา บริจาคทุนทรัพย์จำนวน 1,000,850 บาท เพื่อสมทบกองทุนพระราชทานเพื่อสงเคราะห์คนไข้ยากจนฯ ประชาสัมพันธ์ 17 เมษายน, 2019
27 คุณปนัดดา อยู่วิทยา บริจาคทุนทรัพย์จำนวน 5,000,000 บาท เพื่อผู้ป่วยโรคหัวใจ โรงพยาบาลขอนแก่น ประชาสัมพันธ์ 17 เมษายน, 2019
28 บริษัท ซีซี คอนกรีต จำกัด บริจาคเตียงผู้ป่วย และโซฟา มูลค่ารวม 100,000 บาท ประชาสัมพันธ์ 17 เมษายน, 2019
29 รพ.ขอนแก่น จัดงานวันสงกรานต์ วันครอบครัว วันผู้สูงอายุ และปีใหม่ไทย ประจำปี 2562 ประชาสัมพันธ์ 11 เมษายน, 2019
30 ครอบครัวเด็กหญิงรินดา  ศิริพานิช  บริจาคเงิน 20,000 บาท ประชาสัมพันธ์ 10 เมษายน, 2019
31 กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลขอนแก่น รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ประชาสัมพันธ์ 10 เมษายน, 2019
32 ต้อนรับ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในโอกาสตรวจเยี่ยมการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2562 ประชาสัมพันธ์ 9 เมษายน, 2019
33 รพ.ขอนแก่น ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดมุมนมแม่ในสถานประกอบการ” ณ บริษัทเอก-ชัย ดีสทริบิวชั่นฯ ประชาสัมพันธ์ 9 เมษายน, 2019
34 รพ.ขอนแก่น ได้รับประกาศนียบัตรรับรองคุณภาพกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำปี 2562 ประชาสัมพันธ์ 9 เมษายน, 2019
35 วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรี ประชาสัมพันธ์ 9 เมษายน, 2019
36 ผอ. ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน ประเด็น สถานการณ์คลังเลือดโรงพยาบาลขอนแก่น ไม่เพียงพอ ประชาสัมพันธ์ 5 เมษายน, 2019
37 รพ.ขอนแก่น จัดกิจกรรม Big Cleaning Day และล้างส้วมพร้อมกัน…รับวันสงกรานต์ ประชาสัมพันธ์ 4 เมษายน, 2019
38 คุณชูศักดิ์  หอมวิเชียร  บริจาคเงิน จำนวน 30,000 บาท เพื่อสมทบกองทุนแก่นสุข ประชาสัมพันธ์ 3 เมษายน, 2019
39 คุณญาณี ทั้งไพศาล  เป็นผู้แทน คุณวีระชัย  ฤดีจรูญรุ่ง  บริจาคเงิน จำนวน 30,000 บาท ประชาสัมพันธ์ 3 เมษายน, 2019
40 ผอ. ออกเยี่ยมเจ้าหน้าที่ รพ.สต. /ศูนย์สุขภาพชุมชน CUP รพ.ขอนแก่น ประชาสัมพันธ์ 3 เมษายน, 2019
41 รพ.ขอนแก่น จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประชาสัมพันธ์ 2 เมษายน, 2019
42 คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลขอนแก่น ร่วมวางพานพุ่ม เนื่องใน พิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ประชาสัมพันธ์ 1 เมษายน, 2019
43 ขอแสดงความยินดีกับคุณวรรณกร แพงกระโทก ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลขอนแก่น ประชาสัมพันธ์ 1 เมษายน, 2019
44 คุณคณิต ลีสิริกุล บริจาคเงิน จำนวน 10,000 บาท ประชาสัมพันธ์ 1 เมษายน, 2019
45 คุณกำชัย สิทธิอมรพร บริจาคเงิน จำนวน 100,000 บาท ประชาสัมพันธ์ 1 เมษายน, 2019
46 รพ.ขอนแก่น เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประชาสัมพันธ์ 29 มีนาคม, 2019
47 รพ.ขอนแก่น จัดพิธีทำบุญศูนย์รังสีรักษาและเคมีบำบัด เปิดเครื่องรังสีรักษาเครื่องที่ 2 พร้อมถือฤกษ์ดีทำพิธีเปิดศูนย์รักษ์เต้านมบริการผู้ป่วยแบบครบวงจร ประชาสัมพันธ์ 29 มีนาคม, 2019
48 ร่วมงานฌาปนกิจผู้บริจาคอวัยวะ ณ วัดป่าอดุลยาราม ประชาสัมพันธ์ 29 มีนาคม, 2019
49 รพ.ขอนแก่น ร่วมงานฌาปนกิจผู้บริจาคอวัยวะ ประชาสัมพันธ์ 28 มีนาคม, 2019
50 รพ.ขอนแก่น ร่วมจัดกิจกรรม “เรารักขอนแก่น” ครั้งที่ 3/2562 ประชาสัมพันธ์ 28 มีนาคม, 2019
51 รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รพ.ขอนแก่น ได้รับหนังสือแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน ประชาสัมพันธ์ 27 มีนาคม, 2019
52 ขอเชิญทุกท่าน ร่วมงานทำบุญศูนย์รังสีรักษาและเคมีบำบัด โรงพยาบาลขอนแก่น ประชาสัมพันธ์ 27 มีนาคม, 2019
53 โครงการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในสถานประกอบกิจการ ประชาสัมพันธ์ 27 มีนาคม, 2019
54 ป้องกันพิษสุนัขบ้า หยุดเสี่ยงด้วยคาถา 5 ย. ประชาสัมพันธ์ 27 มีนาคม, 2019
55 วิธีปฐมพยาบาลผู้ป่วย #ลมชัก “ไม่งัด ไม่ง้าง ไม่ถ่าง ไม่กด ไม่ทั้งหมด ชักหยุดเองได้” https://goo.gl/9aaq9m ประชาสัมพันธ์ 27 มีนาคม, 2019
56 คุณเข็มชาติ  สมใจวงษ์ และคณะ มอบเงินบริจาครวมทั้งหมดเป็นจำนวนเงิน 200,000 บาท ประชาสัมพันธ์ 26 มีนาคม, 2019
57 อาม่าลิ่มเอ็ง  แซ่เอี้ยว  และลูกหลาน บริจาคเงิน 50,000 บาท ประชาสัมพันธ์ 26 มีนาคม, 2019
58 คุณบุ้นเอ็ง  แซ่ตั้ง และร้านตุ๊กตาทอยส์  บริจาคเงิน 10,000 บาท ประชาสัมพันธ์ 25 มีนาคม, 2019
59 โรงพยาบาลขอนแก่น แจงข่าวมั่ว ไม่มีมูลความจริง **ชัวร์ก่อนแชร์** ประชาสัมพันธ์ 22 มีนาคม, 2019
60 รพ.ขอนแก่น ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ และพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล (พชต.) ประชาสัมพันธ์ 22 มีนาคม, 2019
61 รพ.ขอนแก่น และภาคีเครือข่าย ได้รับมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ PNC stroke จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ประชาสัมพันธ์ 22 มีนาคม, 2019
62 ผอ.รพ.ขอนแก่น เตือนอากาศร้อนจัดผสมฝุ่น PM 2.5 วันเลือกตั้งผู้สูงอายุต้องเตรียมพร้อม ประชาสัมพันธ์ 22 มีนาคม, 2019
63 แจ้งบุคลากร โรงพยาบาลขอนแก่น เรื่องสรุปเงินได้และภาษีประจำปี 2561 ประชาสัมพันธ์ 20 มีนาคม, 2019
64 รพ.ขอนแก่น ต้อนรับคณะศึกษาดูงานในการอบรมจากสมาคมนักบริหารสาธารณสุขฯ ประชาสัมพันธ์ 19 มีนาคม, 2019
65 ขอเชิญบุคลากรโรงพยาบาลขอนแก่น ร่วมสมัครประกวดร้องเพลง KKH singing & Dancing Contest 2019 ประชาสัมพันธ์ 19 มีนาคม, 2019
66 ขอเชิญร่วมงานทำบุญศูนย์รังสีรักษาเคมีบำบัด โรงพยาบาลขอนแก่น ประชาสัมพันธ์ 19 มีนาคม, 2019
67 ผู้รับบริการชื่นชมการให้บริการของห้องตรวจจิตเวช ประชาสัมพันธ์ 19 มีนาคม, 2019
68 ญาติผู้ป่วย ชื่นชมการทำงานของเจ้าหน้าที่ หอผู้ป่วยศัลยกรรมระบบประสาท 2 ประชาสัมพันธ์ 19 มีนาคม, 2019
69 ผอ.เข้าร่วมงานและรับมอบโล่หน่วยงานสนับสนุนการจัดกิจกรรมเสริมสุขภาพในวันไตโลก ประจำปี 2562 ประชาสัมพันธ์ 18 มีนาคม, 2019
70 รพ.ขอนแก่น ร่วมงาน “วันท้องถิ่นไทย” ปี 2562 ประชาสัมพันธ์ 18 มีนาคม, 2019
71 ต้อนรับคณะจากกรมการแพทย์ ประชาสัมพันธ์ 14 มีนาคม, 2019
72 ผอ. ร่วมงานเปิดสถานีรถไฟขอนแก่นใหม่ ในโครงการรถไฟทางคู่ จิระ–ขอนแก่น ประชาสัมพันธ์ 13 มีนาคม, 2019
73 รพ.ขอนแก่น จัดกิจกรรม “วันไตโลก (World Kidney Day) ประจำปี 2562” ประชาสัมพันธ์ 13 มีนาคม, 2019
74 แผนการจัดซื้อประจำปี 2562 ประชาสัมพันธ์ 13 มีนาคม, 2019
75 ออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ประชาสัมพันธ์ 11 มีนาคม, 2019
76 คุณประภาพร พิทักษ์ผล และ คุณลดาวัลย์  อึ้งพงศ์เพ็ชร์  บริจาคเงินเพื่อพัฒนาศูนย์รังสีรักษาและเคมีบำบัด ประชาสัมพันธ์ 11 มีนาคม, 2019
77 คุณฉัตรชัย  ฐิติกานต์สกุล  บริษัท  แรลลี่  ประดับยนต์ จำกัด บริจาคเงิน จำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาท)  ประชาสัมพันธ์ 11 มีนาคม, 2019
78 คุณอำภา เตชะกำธร บริจาคเงิน จำนวน 50,000 บาท ประชาสัมพันธ์ 11 มีนาคม, 2019
79 งานกีฬาสานสัมพันธ์ ประจำปี 2562 (สิงห์เหนือเสือใต้) ประชาสัมพันธ์ 11 มีนาคม, 2019
80 ต้อนรับคณะจากกรมควบคุมโรค ในโอกาสลงพื้นที่เพื่อสอบสวนโรคซิฟิลิสแต่กำเนิด ประชาสัมพันธ์ 7 มีนาคม, 2019
81 โครงการ “แยก แลก ยิ้ม” กลุ่มบริษัท เพชรแก่นนครปิโตรเลียม มอบชั้นวางสินค้า มูลค่า 300,000 บาท ประชาสัมพันธ์ 7 มีนาคม, 2019
82 รพ.ขอนแก่น ร่วมงานสังสรรค “วันนักข่าว” ประจำปี 2562 ประชาสัมพันธ์ 6 มีนาคม, 2019
83 กรรมการศาลเจ้าปึงเถ่ากงม่า ขอนแก่น ปี 2559 – 2560 ร่วมกับ สโมสรโรตารี บริจาคเครื่องช่วยหายใจ มูลค่า 1,584,000 บาท ประชาสัมพันธ์ 6 มีนาคม, 2019
84 ประชุมชี้แจงและประชาสัมพันธ์มาตรฐานและการให้บริการของเครือข่ายหน่วยบริการ การดูแลผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้อง (CAPD) ประชาสัมพันธ์ 1 มีนาคม, 2019
85 กิจกรรม “เรารักขอนแก่น” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 ประชาสัมพันธ์ 1 มีนาคม, 2019
86 ต้อนรับคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) พร้อมด้วย ทีมกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ประชาสัมพันธ์ 27 กุมภาพันธ์, 2019
87 “ทำบุญเปิดศูนย์ปลูกถ่ายไขกระดูกด้วยเซลล์ต้นกำเนิด” ประชาสัมพันธ์ 26 กุมภาพันธ์, 2019
88 งานแถลงข่าวการจัดกิจกรรมเดิน – วิ่งเพื่อการกุศล KKUIC The Insider#5 “Color Run, Fun in the summer” ประชาสัมพันธ์ 26 กุมภาพันธ์, 2019
89 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) กลุ่มงานเภสัชกรรม ประชาสัมพันธ์ 26 กุมภาพันธ์, 2019
90 คุณเมตตา เก่งชูวงศ์ บริจาคเงิน จำนวน 10,000 บาท และพัดลม จำนวน 1 ตัว ประชาสัมพันธ์ 25 กุมภาพันธ์, 2019
91 คุณประกาวรรณ บรรทุมพร พร้อมคณะญาติ มอบเงินบริจาค จำนวน 10,000 บาท ประชาสัมพันธ์ 25 กุมภาพันธ์, 2019
92 ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพ การนำแนวคิด “Health Literacy” สู่การปฏิบัติ ประชาสัมพันธ์ 25 กุมภาพันธ์, 2019
93 ต้อนรับคณะผู้ตรวจสอบภายใน จากกลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวงฯ ประชาสัมพันธ์ 22 กุมภาพันธ์, 2019
94 ร่วมจัดกิจกรรม “เปิดบ้านนางฟ้า วิชาการประจำปี 2561” ณ โรงเรียนกัลยาณวัตร ประชาสัมพันธ์ 22 กุมภาพันธ์, 2019
95 คุณอัศนา ทวีแสงสกุลชัย, นัฐภัสสร ฤทธิชัย และครอบครัว บริจาคเครื่องใช้ไฟฟ้า ประชาสัมพันธ์ 21 กุมภาพันธ์, 2019
96 คุณกันต์ปวีณ์ เนื่องมัจฉา บริจาคเงินจำนวน 6,000 บาท ประชาสัมพันธ์ 21 กุมภาพันธ์, 2019
97 คุณนุสรา เตียวสินเธาว์ บริจาคตู้เย็นจำนวน 1 เครื่อง และพัดลมตั้งโต๊ะ จำนวน 2 เครื่อง ประชาสัมพันธ์ 20 กุมภาพันธ์, 2019
98 รพ.ขอนแก่น รับมอบเงิน 10 ล้านบาท ในงานบูชาคุณ 91 ปี ชาตกาลหลวงปู่บุญเพ็ง กัปปโก และฉลองพระเจดีย์ฯ ประชาสัมพันธ์ 20 กุมภาพันธ์, 2019
99 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ศูนย์จัดซื้อและคลังเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาฯ ประชาสัมพันธ์ 20 กุมภาพันธ์, 2019
100 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานร้านค้าสวัสดิการ  ประชาสัมพันธ์ 20 กุมภาพันธ์, 2019
101 คุณเพชรรัตน์ ชัยสิทธิพรหม และ คุณวีณา เลิศอนุสรณ์ บริจาคเงินเพื่อพัฒนาศูนย์หัวใจ รพ.ขอนแก่น ประชาสัมพันธ์ 18 กุมภาพันธ์, 2019
102 บริษัท พีอาร์ไนน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด มอบเงินบริจาค จำนวน 10,000 บาท ประชาสัมพันธ์ 18 กุมภาพันธ์, 2019
103 นายแพทย์วีรพล – แพทย์หญิงสุกัญญา  ศรีนิล  บริจาคเงิน 10,000 บาท  ประชาสัมพันธ์ 18 กุมภาพันธ์, 2019
104 คุณณัฐกิตต์ ธนาศรีมงคลกุล คุณกฤษณะ บุญกลาง และคุณจริยา ไชยคำ บริจาคเงิน 12,000 บาท ประชาสัมพันธ์ 18 กุมภาพันธ์, 2019
105 ผ้าป่าสามัคคี เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ ในการช่วยเหลือผู้ป่วย ณ จุดเกิดเหตุ จังหวัดขอนแก่น ประชาสัมพันธ์ 15 กุมภาพันธ์, 2019
106 บริษัท ซีเอแอล ลิสซิ่ง จำกัด บริจาคเงิน จำนวน 100,000 บาท ประชาสัมพันธ์ 15 กุมภาพันธ์, 2019
107 ขอแสดงความยินดีกับ ดร. จงกลนี  จันทรศิริ ประชาสัมพันธ์ 15 กุมภาพันธ์, 2019
108 ขอแสดงความยินดีกับคุณเยาวเรศ คำมะนาด หัวหน้ากลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ ประชาสัมพันธ์ 15 กุมภาพันธ์, 2019
109 ผู้มารับบริการ ชื่นชมการทำงานของพยาบาล และเจ้าหน้าที่ หอผู้ป่วยเด็กเล็ก ประชาสัมพันธ์ 15 กุมภาพันธ์, 2019
110 ผู้มารับบริการชื่นชมการทำงานของทีมแพทย์-พยาบาล ประชาสัมพันธ์ 15 กุมภาพันธ์, 2019
111 กิจกรรม “Secret of love Season 4 รักออกแบบได้” ประชาสัมพันธ์ 14 กุมภาพันธ์, 2019
112 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการป้องกันและการรักษาโรคธาลัสซีเมีย สู่การขยายแม่ข่ายระดับชุมชน ประชาสัมพันธ์ 14 กุมภาพันธ์, 2019
113 ผอ.ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนช่อง NBT ประเด็นข่าว “การป้องกันตนเองจากฝุ่นพิษ PM 2.5”  ประชาสัมพันธ์ 14 กุมภาพันธ์, 2019
114 รพ.ขอนแก่น ร่วมออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ประชาสัมพันธ์ 12 กุมภาพันธ์, 2019
115 ศูนย์จัดซื้อและคลังเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาฯ รับสมัครบุคคล  เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง  (รายวัน)  ประจำปีงบประมาณ 2562 ประชาสัมพันธ์ 12 กุมภาพันธ์, 2019
116 บริษัทอินเตอร์ วอเตอร์ คอนชัลแดนท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) บริจาคเงิน 50,000 บาท ประชาสัมพันธ์ 12 กุมภาพันธ์, 2019
117 รพ.ขอนแก่น ร่วมต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมงบลงทุน/ครุภัณฑ์ ศูนย์แพทย์ขอนแก่น ประชาสัมพันธ์ 11 กุมภาพันธ์, 2019
118 ผอ.ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน ในรายการ มองอีสานผ่าน NBT ตอน “ศูนย์วัยรุ่น รัก ดี”  ประชาสัมพันธ์ 11 กุมภาพันธ์, 2019
119 ผอ.ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนช่อง NBT ประเด็นข่าว “การป้องกันตนเองจากฝุ่นพิษ PM 2.5″  ประชาสัมพันธ์ 11 กุมภาพันธ์, 2019
120 วารี วัลเลย์ รีสอร์ท มอบเงินจำนวน 10,000 บาท เพื่อปรับปรุงหอผู้ป่วยเด็กระยะวิกฤต (PICU) ประชาสัมพันธ์ 11 กุมภาพันธ์, 2019
121 ผอ. ให้สัมภาษณ์ในรายการมองอิสานผ่าน NBT เรื่อง ศูนย์ความร่วมมือบริจาคโลหิต ปฐมพยาบาล และให้คำปรึกษา ประชาสัมพันธ์ 11 กุมภาพันธ์, 2019
122 กิจกรรม “รณรงค์วันมะเร็งโลก” ปี 2562 ประชาสัมพันธ์ 4 กุมภาพันธ์, 2019
123 โครงการ “ค่ายโฮมฮักโฮมใจผู้ป่วยเด็กมะเร็ง” ครั้งที่ 15 ประชาสัมพันธ์ 4 กุมภาพันธ์, 2019
124 รพ.ขอนแก่น ร่วมพิธี “ทำบุญตักบาตร ทวยราษฎร์ถวายพระพร” ประชาสัมพันธ์ 4 กุมภาพันธ์, 2019
125 คุณนวลศรี มาตยภูธร พร้อมครอบครัว มอบพัดลม จำนวน 14 ตัว ประชาสัมพันธ์ 4 กุมภาพันธ์, 2019
126 คุณบุศรินทร์ อินทรกำแหง ณ ราชสีมา บริจาคพัดลม จำนวน 12 ตัว ประชาสัมพันธ์ 4 กุมภาพันธ์, 2019
127 พญ.รุ่งฤดี  จีระทรัพย์  บริจาคเงิน จำนสวน 50,000 บาท ประชาสัมพันธ์ 4 กุมภาพันธ์, 2019
128 กลุ่มงานเภสัชกรรม  โรงพยาบาลขอนแก่น รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ประชาสัมพันธ์ 1 กุมภาพันธ์, 2019
129 ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลขอนแก่น รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ประชาสัมพันธ์ 1 กุมภาพันธ์, 2019
130 ต้อนรับคณะจากสถาบันการแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ประชาสัมพันธ์ 1 กุมภาพันธ์, 2019
131 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบบริหารร้านค้าสวัสดิการของโรงพยาบาลขอนแก่น ประชาสัมพันธ์ 1 กุมภาพันธ์, 2019
132 ผอ.ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน ประเด็น “มองอนาคตหลักประกันสุขภาพของไทย” ประชาสัมพันธ์ 31 มกราคม, 2019
133 ที่นี่ไม่มีกำแพง ตอน จิตอาสา รพ.ขอนแก่น ประชาสัมพันธ์ 31 มกราคม, 2019
134 เปิดค่ายโฮมฮัก โฮมใจ ครั้งที่ 15 เพื่อผู้ป่วยมะเร็ง ประชาสัมพันธ์ 31 มกราคม, 2019
135 คุณยายอิน รัชนี พร้อมลูกหลาน มอบผ้าห่มสำหรับผู้ป่วย จำนวน 30 ผืน (มูลค่า 12,000 บาท) ประชาสัมพันธ์ 31 มกราคม, 2019
136 รับมอบเงินบริจาค จากโครงการ “ปันน้ำใจ อิ่มใจ อิ่มบุญ” จำนวน 5,000 บาท ประชาสัมพันธ์ 31 มกราคม, 2019
137 โปรแกรมตรวจสุขภาพ ประชาสัมพันธ์ 30 มกราคม, 2019
138 ภญ.ผุสดี – ด.ช. นิติภาดา สุขประเสริฐ บริจาคตู้ข้างเตียงจำนวน 3 ตู้ (มูลค่า 7,000 บาท) ประชาสัมพันธ์ 29 มกราคม, 2019
139 รับมอบเงินบริจาค ในงานฌาปนกิจคุณแม่แจ่  แซ่ตั้ง (จันทร์เลิศฤทธิ์) 10,000 บาท ประชาสัมพันธ์ 29 มกราคม, 2019
140 รพ.ขอนแก่น ร่วมทอดผ้าป่าณ วัดบ้านหนองตูม ต.หนองตูม อ.เมือง จ.ขอนแก่น   ประชาสัมพันธ์ 28 มกราคม, 2019
141 คุณสมโภชน์ ตั้งโกศล และคณะ บริจาคเงิน 10,000 บาท พร้อมชุดเยี่ยมไข้/อาหาร ประชาสัมพันธ์ 28 มกราคม, 2019
142 นพ. ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณแพทย์ในดวงใจ จังหวัดขอนแก่น ประชาสัมพันธ์ 28 มกราคม, 2019
143 พิธีเปิดการประชุมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไป ประจำปี 2562 ประชาสัมพันธ์ 24 มกราคม, 2019
144 คุณดี   อนุมาตย์ บริจาคเงิน จำนวน 30,000 บาท ประชาสัมพันธ์ 24 มกราคม, 2019
145 “วันมะเร็งโลก”  (World  Cancer  Day) พวกเรารวมใจ…ต้านภัยมะเร็ง  ประชาสัมพันธ์ 24 มกราคม, 2019
146 ผอ. รพ.ขอนแก่น ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ “แพทย์ในดวงใจ 77 จังหวัด” ของจังหวัดขอนแก่น  ประชาสัมพันธ์ 24 มกราคม, 2019
147 รพ.ขอนแก่น คว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จากการนำเสนอผลงานวิชาการ ในงาน Cardiac Network Forum  ครั้งที่ 11 ประชาสัมพันธ์ 24 มกราคม, 2019
148 หน่วยไตเทียม  โรงพยาบาลขอนแก่น คว้ารางวัลรองชนะเลิศ จากการประกวดคลินิกไตเรื้อรังดีเด่น ประจำปี 2561 ประชาสัมพันธ์ 24 มกราคม, 2019
149 คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลขอนแก่น ประชาสัมพันธ์ 24 มกราคม, 2019
150 งานบูชาคุณ 91 ปี  ชาตกาลหลวงปู่บุญเพ็ง  กปฺปโก ประชาสัมพันธ์ 24 มกราคม, 2019
151 ต้อนรับที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และคณะ ในโอกาสลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลังหน่วยบริการ เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดบริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ ประชาสัมพันธ์ 22 มกราคม, 2019
152 แม่อ้อยกาฬสินธุ์ปลาร้า  บริจาคเงิน จำนวน 1,000,000 บาท ประชาสัมพันธ์ 21 มกราคม, 2019
153 พิธียกเสาเอกเสาโท อาคารพักคนไข้ 298 เตียง โรงพยาบาลขอนแก่น ประชาสัมพันธ์ 21 มกราคม, 2019
154 หน่วยไตเทียม โรงพยาบาลขอนแก่น ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ จากการประกวดคลินิกโรคไตเรื้อรังดีเด่น ประจำปี 2561 ประชาสัมพันธ์ 21 มกราคม, 2019
155 คณะศิษย์เก่า คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 11 บริจาคสมทบทุนพัฒนาศูนย์หัวใจ จำนวน 159,999 บาท ประชาสัมพันธ์ 21 มกราคม, 2019
156 แพทย์เตือน ระวังพฤติกรรมร้ายๆ ทำลายสมอง โดยไม่รู้ตัว ประชาสัมพันธ์ 20 มกราคม, 2019
157 หน้ากากกรองอากาศชนิดกรองอนุภาค N95 VS หน้ากากอนามัย ป้องกันอะไรได้บ้าง ประชาสัมพันธ์ 20 มกราคม, 2019
158 รับมือฝุ่นพิษ PM 2.5 ด้วยการใช้หน้ากากที่เหมาะสม ประชาสัมพันธ์ 20 มกราคม, 2019
159 รพ.ขอนแก่น จัด โครงการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลกู้ชีพ (Pre-Hospital Emergency Nurse : PHEN) รุ่นที่ 20 ประชาสัมพันธ์ 18 มกราคม, 2019
160 รพ.ขอนแก่น ร่วมพิธี “วันยุทธหัตถีสมเด็จพระเรศวรมหาราช” ประชาสัมพันธ์ 18 มกราคม, 2019
161 พระอาจารย์ชัยชนะ ภูริญาโน เจ้าอาวาสสำนักปฏิบัติธรรมบ้านดอนหันโนนหินแห่ บริจาคอุปกรณ์การแพทย์ และเครื่องอุปโภคบริโภค ประชาสัมพันธ์ 17 มกราคม, 2019
162  ทพญ. เบญจพร จารุพูลผล บริจาคเงินให้โรงพยาบาลขอนแก่น จำนวนเงิน 10,000 บาท ประชาสัมพันธ์ 17 มกราคม, 2019
163 รพ.ขอนแก่น ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชนอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ประชาสัมพันธ์ 16 มกราคม, 2019
164 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562 โรงพยาบาลขอนแก่น ประชาสัมพันธ์ 16 มกราคม, 2019
165 สมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรใหม่สำหรับครู ก BLS โรงพยาบาลขอนแก่น ประชาสัมพันธ์ 14 มกราคม, 2019
166 ประชุมวิชาการสมาคมศิษย์เก่าศิริราชสัญจรสำหรับผู้สนใจทั่วไป ประชาสัมพันธ์ 14 มกราคม, 2019
167 คุณชัชชฎา ศรีชูเปี่ยม บริจาค 10,000 บาท เพื่อปรับปรุงหอผู้ป่วยเด็กระยะวิกฤต (PICU) ประชาสัมพันธ์ 11 มกราคม, 2019
168 ต้อนรับคณะจากโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี ประชาสัมพันธ์ 10 มกราคม, 2019
169 รพ.ขอนแก่น กิจกรรมวันกีฬาสี ประจำปี 2562 ประชาสัมพันธ์ 10 มกราคม, 2019
170 นพ.วิทยา คนงาม บริจาคเงิน จำนวน 50,000 บาท ประชาสัมพันธ์ 10 มกราคม, 2019
171 คุณทองขันฑ์ ชนชนะชัย และคณะ บริจาคเงินจำนวน 5,000 บาท ประชาสัมพันธ์ 10 มกราคม, 2019
172 โรงพยาบาลขอนแก่น แจกปฏิทินปีใหม่ 2562 ประชาสัมพันธ์ 9 มกราคม, 2019
173 คุณสุวรรณา   ขจิตบุญ  และครอบครัว บริจาคเตียงไฟฟ้าสำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 หลัง ประชาสัมพันธ์ 9 มกราคม, 2019
174 โครงการทำบุญตักบาตร ทวยราษฎร์ถวายพระพร แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประชาสัมพันธ์ 9 มกราคม, 2019
175 ร้านค้าสวัสดิการโรงพยาบาลขอนแก่น  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานฯ ประชาสัมพันธ์ 9 มกราคม, 2019
176 คุณตริษา คำเสนา มอบเงินบริจาคเพื่อผู้ป่วยระยะสุดท้าย และคนยากจน จำนวน 3,000 บาท ประชาสัมพันธ์ 8 มกราคม, 2019
177 คุณแม่เสริมสิริ ยศธสาร นำถุงผ้า มาบริจาคให้โรงพยาบาลขอนแก่น ประชาสัมพันธ์ 8 มกราคม, 2019
178 ผอ. ออกเยี่ยมจุดบริการช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ณ อ.น้ำพอง ประชาสัมพันธ์ 2 มกราคม, 2019
179 ห้องตรวจทันตกรรม (คลินิกนอกเวลา) แจ้งของดบริการ ทุกวันเสาร์ ประชาสัมพันธ์ 2 มกราคม, 2019
180 ขอแสดงความชื่นชม ผู้ที่ทำความดีเก็บกระเป๋าคืนญาติผู้ป่วย ประชาสัมพันธ์ 2 มกราคม, 2019
181 กีฬาสี ประจำปี 2562 ประชาสัมพันธ์ 2 มกราคม, 2019
182 สวัสดีปีใหม่ 2562 ประชาสัมพันธ์ 2 มกราคม, 2019
183 ประกาศผลการคัดเลือก นักวิชาการศึกษา ประชาสัมพันธ์ 28 ธันวาคม, 2018
184 คุณชานนทร์  โพธิปักขิยธรรม บริจาคเงินจำนวน 135,000 บาท เพื่อมูลนิธิโรงพยาบาลขอนแก่น ประชาสัมพันธ์ 28 ธันวาคม, 2018
185 ผอ.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ประชาสัมพันธ์ 28 ธันวาคม, 2018
186 คุณอุบล ศรีสายเชื้อ บริจาคเงิน 5,000 บาท ประชาสัมพันธ์ 28 ธันวาคม, 2018
187 รพ.ขอนแก่น ร่วมกิจกรรม “เรารักขอนแก่น” ครั้งที่ 12 /2561 ประชาสัมพันธ์ 27 ธันวาคม, 2018
188 รพ.ขอนแก่น จัดโครงการพัฒนาข้าราชการใหม่ “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี” ประจำปีงบประมาณ 2562 ประชาสัมพันธ์ 27 ธันวาคม, 2018
189 หลวงพ่อปรีดา ฉนฺทกโร วัดแสงอรุณ (วัดป่าดานวิเวก) บริจาคเครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของเส้นประสาทขณะผ่าตัด (มูลค่า 1,200,000 บาท) ประชาสัมพันธ์ 27 ธันวาคม, 2018
190 ศูนย์จัดการธนบัตรขอนแก่น (ธนาคารแห่งประเทศไทย)บริจาคเครื่องวัดความดันโลหิตแบบล้อเลื่อน จำนวน 2 เซ็ท  ประชาสัมพันธ์ 27 ธันวาคม, 2018
191 รพ.ขอนแก่น จัดกิจกรรม “การขับเคลื่อนงานมาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนน ประชาสัมพันธ์ 26 ธันวาคม, 2018
192 กิจกรรม “เพิ่มสุข ลดเศร้า รู้สึกเหงาให้มาจิตเวช” มอบความสุขส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประชาสัมพันธ์ 26 ธันวาคม, 2018
193 รพ.ขอนแก่น ร่วมกิจกรรม “รณรงค์ เดิน-วิ่ง สาธารณสุข RUN 2019” ประชาสัมพันธ์ 26 ธันวาคม, 2018
194 บริษัทอีสาน ออโตโมบิล จำกัด (ฟอร์ดอีสาน บ้านไผ่ เจ้าใหม่ ) บริจาคเงิน 100,000 บาท ประชาสัมพันธ์ 26 ธันวาคม, 2018
195 โรงพยาบาลขอนแก่น ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ 2562 ประชาสัมพันธ์ 26 ธันวาคม, 2018
196 ปีใหม่ขับขี่ปลอดภัย ปฏิบัติตามกฏจราจรกันด้วยนะ ประชาสัมพันธ์ 26 ธันวาคม, 2018
197 ร่วมกันป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน ประชาสัมพันธ์ 26 ธันวาคม, 2018
198 วัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ประจำปี 2561 ประชาสัมพันธ์ 26 ธันวาคม, 2018
199 ขอเชิญเข้าร่วมประชุม Transoral Endoscopic Thyroiddectomy ENT Khon Kaen Hospital ประชาสัมพันธ์ 26 ธันวาคม, 2018
200 ประชุมวิชาการสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทยสัญจร เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือประจำปี 2561 ประชาสัมพันธ์ 25 ธันวาคม, 2018
201 งานเลี้ยงส่ง พญ.นาตยา มิลล์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ คนที่ 1 เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลบึงกาฬ ประชาสัมพันธ์ 21 ธันวาคม, 2018
202 โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชนอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประชาสัมพันธ์ 21 ธันวาคม, 2018
203 รพ.ขอนแก่น ร่วมงานบำเพ็ญกุศลวันคล้ายวันมรณภาพ องค์หลวงปู่บุญเพ็ง กัปปโก (วันบูรพาจารย์ ) ประชาสัมพันธ์ 20 ธันวาคม, 2018
204 ยินดีด้วย กับ พญ.นาตยา  มิลล์  ในโอกาสได้รับคำสั่งให้รักษาการในตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบึงกาฬ ประชาสัมพันธ์ 20 ธันวาคม, 2018
205 นพ. พงศธร  เหล่าภักดี   บริจาคเงิน 50,000 บาท เพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์  สำหรับหน่วยงานออร์โธปิดิกส์   ประชาสัมพันธ์ 20 ธันวาคม, 2018
206 คุณวิรุจน์ คุณกิตติ บริจาคเงิน 20,000 บาท เพื่อร่วมสมทบการปรับปรุงหอผู้ป่วยเด็กระยะวิกฤต (PICU) ประชาสัมพันธ์ 20 ธันวาคม, 2018
207 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ตำแหน่ง นวก.ศึกษา (IRB) ประชาสัมพันธ์ 18 ธันวาคม, 2018
208 พิธีพระราชทานเพลิงศพพระเทพกิตติรังษี (ทองสา  วรลาโภ  ป.ธ.๘, พธ.ด. กิตติมศักดิ์)  อดีตเจ้าอาวาสวัดธาตุ ประชาสัมพันธ์ 17 ธันวาคม, 2018
209 ร่วมออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ประชาสัมพันธ์ 17 ธันวาคม, 2018
210 ร่วมแสดงความยินดีกับ บริษัท ธนาสิทธิ์ ดีสทริบิวชั่น จำกัด ประชาสัมพันธ์ 17 ธันวาคม, 2018
211 ร่วมพิธีเปิดงาน มหกรรม อสม. ผสานพล้งคนขอนแก่น ไม่ทอดทิ้งกัน สร้างสรรคสังคม ประชาสัมพันธ์ 17 ธันวาคม, 2018
212 รับมอบบริจาค เสื้อผ้าสำหรับผู้ป่วย และผ้าปูเตียง จำนวน 1,000 ชุด จากคุณบดินทร์ เสรีโยธิน ประชาสัมพันธ์ 12 ธันวาคม, 2018
213 ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข และพิธีลงนามความร่วมมือฯ ประชาสัมพันธ์ 12 ธันวาคม, 2018
214 บริษัท ขอนแก่น สหชัย มอเตอร์เซลส์ จำกัด (ฟอร์ด ขอนแก่นสหชัย) และบริษัทฟอร์ด ประเทศไทย บริจาคเงินเพื่อสมทบทุนปรับปรุงหอผู้ป่วยเด็กระยะวิกฤต (PICU) ประชาสัมพันธ์ 11 ธันวาคม, 2018
215 กองทุนนิยม – ละเอียด ไพรีพินาศ บริจาค จำนวน 223,998 บาท ประชาสัมพันธ์ 11 ธันวาคม, 2018
216 ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาวิสัญญีวิทยา ปีฯ 2562 ประชาสัมพันธ์ 11 ธันวาคม, 2018
217 ประกาศผลการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน สาขาวิสัญญีวิทยาปีการศึกษา 2562 ประชาสัมพันธ์ 11 ธันวาคม, 2018
218 ผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2561 เพื่อปรับปรุงหอผู้ป่วยเด็กระยะวิกฤต ประชาสัมพันธ์ 11 ธันวาคม, 2018
219 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (ลูกจ้างรายคาบ) ประชาสัมพันธ์ 11 ธันวาคม, 2018
220 คุณศุภัณย์ญา – คงสวัสดิ์ ศุรทินธนนันท์ และครอบครัว บริจาคเงิน 2,000 บาท ประชาสัมพันธ์ 7 ธันวาคม, 2018
221 หจก. ขอนแก่นการพิมพ์ บริจาคเงิน 100,000 บาท ประชาสัมพันธ์ 7 ธันวาคม, 2018
222 คุณอวิรุทธิ์ พงษ์สง่างาน กรรมการผู้จัดการบริษัทธนาสิทธิ์ ดีสทริบิวชั่น จำกัด บริจาคเงิน 39,000 บาท ประชาสัมพันธ์ 7 ธันวาคม, 2018
223 ร่วมงานถวายเลี้ยงพระกระยาหารค่ำ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ประชาสัมพันธ์ 7 ธันวาคม, 2018
224 บริษัท ขอนแก่นปลาตู้เพ็ทมาร์ท จำกัด และ ผู้มีจิตศรัทธา บริจาคเงิน 129,309 บาท เพื่อสมทบผ้าป่าฯ ประชาสัมพันธ์ 6 ธันวาคม, 2018
225 พญ.มนธนา จันทรนิยม ร่วมพูดคุยในรายการมองอีสานผ่าน NBT ประชาสัมพันธ์ 6 ธันวาคม, 2018
226 สมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย บริจาคเตียงผู้ป่วย 2 หลัง ประชาสัมพันธ์ 6 ธันวาคม, 2018
227 รพ.ขอนแก่น ร่วมพิธีถวายพานพุ่มวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 9 ประชาสัมพันธ์ 6 ธันวาคม, 2018
228 ผอ. รพ.ขอนแก่น นำทีมฯ เดินสายบอกบุญ “งานทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2561” ประชาสัมพันธ์ 4 ธันวาคม, 2018
229 กิจกรรม “จิตอาสาทำดีเพื่อดีพ่อ”  ประชาสัมพันธ์ 4 ธันวาคม, 2018
230 พิธีทำบุญตักบาตรทวยราษฎร์ถวายพระพร จังหวัดขอนแก่น ประชาสัมพันธ์ 3 ธันวาคม, 2018
231 นำแจ้งงานทอดผ้าป่าสามัคคี แก่คุณอวิรุทธิ์ พงษ์สง่างาน กรรมการผู้จัดการบริษัทธนาสิทธิ์ ดีสทริบิวชั่น จำกัด ประชาสัมพันธ์ 3 ธันวาคม, 2018
232 บริษัท สหไทยเซลล์แอนด์เซอร์วิส จำกัด บริจาค เงินจำนวน 30,000 บาท ประชาสัมพันธ์ 3 ธันวาคม, 2018
233 แพทย์แผนไทย รพ.ขอนแก่น ออกบูธให้ความรู้ในงานเทศกาลงานไหม ปี 2561 ประชาสัมพันธ์ 3 ธันวาคม, 2018
234 นำแจ้งเรื่องงานทอดผ้าป่าฯ ณ ที่ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อ.เมืองขอนแก่น ประชาสัมพันธ์ 3 ธันวาคม, 2018
235 การเตรียมคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายเดือน)เพื่อประเมินเข้าสู่ตำแหน่งพกส ประชาสัมพันธ์ 1 ธันวาคม, 2018
236 เภสัชกรพัฒนา  จันทร์จรัสทอง บริจาคเงิน 10,000 บาท เพื่อร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ประชาสัมพันธ์ 30 พฤศจิกายน, 2018
237 เดินบอกบุญงานทอดผ้าป่าสามัคคี แก่ผู้ป่วยและญาติในโรงพยาบาล ประชาสัมพันธ์ 30 พฤศจิกายน, 2018
238 มูลนิธิทุนท่านท้าวมหาพรหมโรงแรมเอราวัณ บริจาคเครื่องมือแพทย์กว่า 4,280,000 บาท ประชาสัมพันธ์ 30 พฤศจิกายน, 2018
239 ม.ศรีปทุมขอนแก่น นำถุงผ้าลดโลกร้อนจำนวน 76 ใบ มาบริจาคให้ รพ.ขอนแก่น ประชาสัมพันธ์ 30 พฤศจิกายน, 2018
240 “รำบวงสรวง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ฉลองเมืองขอนแก่น 221 ปี” ประชาสัมพันธ์ 29 พฤศจิกายน, 2018
241 รับมอบเงินบริจาค จากผู้มีอุปการคุณ เพื่อสมทบยอดผ้าป่าสามัคคีฯ ประชาสัมพันธ์ 28 พฤศจิกายน, 2018
242 บูทกิจกรรมงานทอดผ้าป่าสามัคคี ณ ตลาดบางลำภู ประชาสัมพันธ์ 27 พฤศจิกายน, 2018
243 ศูนย์วิจัย โรงพยาบาลขอนแก่น รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงาน ประชาสัมพันธ์ 27 พฤศจิกายน, 2018
244 นพ.สามารถ ยิ้มศิริ กรรมการผู้จัดการบริษัท สกายออโต้เฮ้าส์ จำกัด บริจาคเงิน 100,000 บาท ประชาสัมพันธ์ 26 พฤศจิกายน, 2018
245 รพ.ขอนแก่น ร่วมจัดกิจกรรม “เดิน – วิ่ง เพื่อยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี จังหวัดขอนแก่น” ประชาสัมพันธ์ 26 พฤศจิกายน, 2018
246 บริษัทกระจายบุญ บริจาคเวชภัณฑ์ จำนวน 300 ชุด ประชาสัมพันธ์ 23 พฤศจิกายน, 2018
247 คุณปัทมา  โชคคติวัฒน์  บริจาคเงินจำนวน 40,000 บาท ประชาสัมพันธ์ 23 พฤศจิกายน, 2018
248 พญ.เยาวลักษณ์ เอื้ออนันต์ และครอบครัว ร่วมสมทบทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2561 ประชาสัมพันธ์ 23 พฤศจิกายน, 2018
249 เดินประชาสัมพันธ์ บอกบุญผ้าป่าสามัคคี ประชาสัมพันธ์ 22 พฤศจิกายน, 2018
250 เดินประชาสัมพันธ์ บอกบุญงานทอดผ้าป่าสามัคคี ภายในโรงพยาบาล ประชาสัมพันธ์ 21 พฤศจิกายน, 2018
251 รพ.ขอนแก่น จัดอบรม “โครงการ ปั้มหัวใจ ใครๆก็ทำได้” ประชาสัมพันธ์ 21 พฤศจิกายน, 2018
252 ประชาสัมพันธ์งานทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2561 ในงานเลี้ยงผู้นำ 24 องค์กรจีน ประชาสัมพันธ์ 21 พฤศจิกายน, 2018
253 ครอบครัวคุณพูนศักดิ์ – คุณลัดดาวัลย์ รักไทยแสนทวี บริจาคเงินเพื่อซื้ออุปกรณ์การแพทย์ ประชาสัมพันธ์ 21 พฤศจิกายน, 2018
254 รพ.ขอนแก่น ร่วมกิจกรรม “เรารักขอนแก่น ครั้งที่ 11” ประชาสัมพันธ์ 21 พฤศจิกายน, 2018
255 นพ.วีระยุทธ  หุมอาจ และครอบครัว ร่วมบริจาคเงินทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันเกิด จำนวน 34,555 บาท ประชาสัมพันธ์ 20 พฤศจิกายน, 2018
256 เดินสายบอกบุญ เงานทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2561 ประชาสัมพันธ์ 20 พฤศจิกายน, 2018
257 รพ.ขอนแก่น ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากโรงพยาบาลหนองจิก จ.ปัตตานี ประชาสัมพันธ์ 19 พฤศจิกายน, 2018
258 รพ. ขอนแก่น ห่วงใย ใส่ใจสุขภาพประชาชน จัดกิจกรรม “วันส้วมโลก” ประชาสัมพันธ์ 19 พฤศจิกายน, 2018
259 รพ. ขอนแก่น ห่วงใย ใส่ใจสุขภาพประชาชน จัดกิจกรรม “วันส้วมโลก” ประชาสัมพันธ์ 19 พฤศจิกายน, 2018
260 โครงการ “หมอชวนวิ่ง” จ. ขอนแก่น ประชาสัมพันธ์ 19 พฤศจิกายน, 2018
261 คุณป้อมเพชร รสานนท์ จากธนาคารธนชาต บริจาคเงินจำนวน 310,000 บาท ประชาสัมพันธ์ 16 พฤศจิกายน, 2018
262 บจก. โรงสีไฟสหชัยชุมแพ จำกัด ร่วมเป็นเจ้าภาพในงานทอดผ้าป่าสามัคคี 15,000 บาท ประชาสัมพันธ์ 16 พฤศจิกายน, 2018
263 ร่วมต้อนรับ ดร.นพ.อิทธิพล สูงแข็ง เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการฯ เขต 7 ประชาสัมพันธ์ 16 พฤศจิกายน, 2018
264 รับมอบใบประกาศ รับรองประเมินผลการดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน ประชาสัมพันธ์ 16 พฤศจิกายน, 2018
265 กิจกรรม “มหกรรมสุขภาพ” เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน ตำบลจัดการสุขภาพ PCC โรงพยาบาลขอนแก่น 2 ประชาสัมพันธ์ 16 พฤศจิกายน, 2018
266 ขอเชิญร่วมงานทอดผ้าป่าสามัคคี รพ.ขอนแก่น เพื่อปรับปรุงหอผู้ป่วย ICU เด็ก ประชาสัมพันธ์ 16 พฤศจิกายน, 2018
267 เดินสายบอกบุญ เพื่อประชาสัมพันธ์งานทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2561 ประชาสัมพันธ์ 15 พฤศจิกายน, 2018
268 คณะลูกศิษย์หลวงปู่บุญเพ็ง กัปปโก บริจาคเงิน 150,000 บาท เพื่อปรับปรุงห้องปฏิบัติการอาคารรังสีรักษา ประชาสัมพันธ์ 15 พฤศจิกายน, 2018
269 ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ตรวจฯ และ สธน. เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งใหม่ ประชาสัมพันธ์ 15 พฤศจิกายน, 2018
270 กิจกรรม “วันเบาหวานโลก” ปี 2561 ประชาสัมพันธ์ 14 พฤศจิกายน, 2018
271 บริษัทโรงสีไฟสหชัยชุมแพ จำกัด และบริษัทในเครือสหชัยกรุ๊ป บริจาคเงิน 150,000 บาท ประชาสัมพันธ์ 14 พฤศจิกายน, 2018
272 รับสมัครบุคคล เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ประชาสัมพันธ์ 13 พฤศจิกายน, 2018
273 รพ.ขอนแก่น ร่วมออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ประชาสัมพันธ์ 12 พฤศจิกายน, 2018
274 คุณแม่ปวยอี่ แซ่ตั้ง และครอบครัว บริจาคเงินและเครื่องผลิตออกซิเจน รวมทั้งสิ้น 105,555 บาท ประชาสัมพันธ์ 12 พฤศจิกายน, 2018
275 คุณประทีป จาวลา และครอบครัว บริจาคตู้เย็น จำนวน 1 เครื่อง ประชาสัมพันธ์ 12 พฤศจิกายน, 2018
276 คุณจิระศักดิ์ กมลวิทย์ บริจาคเงิน 10,000 บาท เพื่อพัฒนาศูนย์หัวใจฯ ประชาสัมพันธ์ 12 พฤศจิกายน, 2018
277 ต้อนรับคณะจากประเทศภูฎาน ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานด้านการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย ประชาสัมพันธ์ 9 พฤศจิกายน, 2018
278 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี มูลนิธิตึกสงฆ์สมเด็จพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) ประชาสัมพันธ์ 9 พฤศจิกายน, 2018
279 ขอเชิญรับฟังธรรมะบรรยาย จากพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต ในงานผ้าป่าสามัคคีฯ โรงพยาบาลขอนแก่น ประชาสัมพันธ์ 9 พฤศจิกายน, 2018
280 รพ.ขอนแก่น ร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรม “งานกาชาด ประจำปี 2561” โดยการบริจาครถจักรยาน จำนวน 10 คัน และหมวกนิรภัย จำนวน 10 ใบ ประชาสัมพันธ์ 8 พฤศจิกายน, 2018
281 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ประชาสัมพันธ์ 6 พฤศจิกายน, 2018
282 รพ.ขอนแก่น ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรทวยราษฎร์ถวายพระพรฯ ประชาสัมพันธ์ 5 พฤศจิกายน, 2018
283 รับมอบเงินบริจาค จำนวน 514,520 บาท จากคณะกรรมการศาลเจ้าพ่อหมื่นเตา เจ้าแม่ศรีมาลา ญาพ่อเซียงแก้ว ประชาสัมพันธ์ 5 พฤศจิกายน, 2018
284 รพ.ขอนแก่น ให้สัมภาษณ์รายการ “ที่นี่ไม่มีกำแพง”ประเด็น การทำงานของศูนย์พึ่งได้ ตอนที่ 3 ประชาสัมพันธ์ 2 พฤศจิกายน, 2018
285 รพ.ขอนแก่น จัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในเดือนแห่งการล้างมือโลก ณ วัดหนองแวงพระอารามหลวง ประชาสัมพันธ์ 2 พฤศจิกายน, 2018
286 โรงพยาบาลขอนแก่น ขอเชิญร่วมกิจกรรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพกับโครงการ “หมอชวนวิ่ง” จังหวัดขอนแก่น ประชาสัมพันธ์ 2 พฤศจิกายน, 2018
287 คุณเพ็ญศรี สิงห์ศร บริจาคเงิน 10,000 บาท เพื่อจัดซื้อผ้าปูเตียงสำหรับผู้ป่วย ประชาสัมพันธ์ 2 พฤศจิกายน, 2018
288 ชมรมผู้สูงอายุบริจาคเครื่องใช้ไฟฟ้า ประชาสัมพันธ์ 1 พฤศจิกายน, 2018
289 รับมอบอุปกรณ์การแพทย์ จากร้านพีระศักดิ์ เคมีภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ และร้านบ้านบรรจุภัณฑ์ ประชาสัมพันธ์ 31 ตุลาคม, 2018
290 รายการที่นี่ไม่มีกำแพง ตอน หยุดปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อม ช่อง NBT ประชาสัมพันธ์ 30 ตุลาคม, 2018
291 รพ.ขอนแก่น ร่วมงานพยาบาลชวนวิ่ง น้อมรำลึกสมเด็จย่า ต้นแบบรักสุขภาพของปวงชนชาวไทย ประชาสัมพันธ์ 30 ตุลาคม, 2018
292 กิจกรรมรณรงค์ ตี ฆ้อง ร้อง ป่าว โรคหลอดเลือดสมอง “World Stroke Day” ประชาสัมพันธ์ 30 ตุลาคม, 2018
293 ประกาศผลการสอบคัดเลือก เพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) กลุ่มงานเวชกรรมสังคม ประชาสัมพันธ์ 30 ตุลาคม, 2018
294 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ประชาสัมพันธ์ 29 ตุลาคม, 2018
295 พิธีเปิดศูนย์ Simulation Center ประชาสัมพันธ์ 29 ตุลาคม, 2018
296 ร่วมเป็นเจ้าภาพสมทบกองกฐินสามัคคี เพื่อสร้างพระเจดีย์หลวงปู่บุญเพ็ง  กัปปโก  ณ วัดป่าวิเวกธรรม (เหล่างา) ประชาสัมพันธ์ 29 ตุลาคม, 2018
297 ผอ. ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล เข้ารายงานตัวกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ประชาสัมพันธ์ 29 ตุลาคม, 2018
298 พิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ ประชาสัมพันธ์ 26 ตุลาคม, 2018
299 รพ.ขอนแก่น จัดกิจกรรม ทำฟัน…ฟรี เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ประชาสัมพันธ์ 25 ตุลาคม, 2018
300 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ประจำปีงบประมาณ 2562 ประชาสัมพันธ์ 25 ตุลาคม, 2018
1 10 11 12 13