ติดต่อเรา

043 – 232555  ต่อ 1184

กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลขอนแก่น

043 – 232555  ต่อ 1112

Facebook : เวชศาสตร์ครอบครัว โรงพยาบาลขอนแก่น