ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองบ้านหนองกุง ออกเยี่ยมบ้านและติดตามผู้ป่วยโรคมือ เท้า ปาก

ในวันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.00 น. ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองบ้านหนองกุง นำโดย นางรสนีย์ มณีวงศ์ หัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองบ้านหนองกุง ได้ออกเยี่ยมบ้าน และติดตามผู้ป่วยโรคมือเท้าปากตามที่ได้รับแจ้งจากโรงเรียนหนองไผ่มอดินแดง พบว่ามีผู้ป่วย 2 ราย ซึ่ง 1 รายนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลเอกชนและ อีก 1 ราย เข้ารับบริการที่ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองบ้านหนองกุง เจ้าหน้าที่ได้แนะนำการดูแลสุขภาพแก่คุณครู และการทำความสะอาดอาคารเรียน สิ่งแวดล้อม เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ