ศูนย์แพทย์ชาตะผดุง จัดกิจกรรมโครงการผู้สูงอายุโนนทัน3 และการอบรมเจาะเลือดคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

 

ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. ศูนย์แพทย์ชาตะผดุง นำโดย นางสุจิตรา หงษ์ยนต์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ นักวิชาการสาธารณสุข และแพทย์แผนไทย ร่วมกันจัดกิจกรรมโครงการผู้สูงอายุโนนทัน 3 โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 30 ราย และในวันเดียวกัน เวลา 13.00-16.00 น. เจ้าหน้าที่ศูนย์แพทย์ชาตะผดุง ร่วมกับ Act team ทำกิจกรรมอบรมเจาะเลือดคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ณ วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 120 ราย