ศูนย์แพทย์ประชาสโมสร ออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่กับกลุ่มเป้าหมาย 607 และผู้สูงอายุ

 

ในวันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2566 ศูนย์แพทย์ประชาสโมสร นำโดย นางอรอนงค์ เจ็กภู่ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หัวหน้าศูนย์แพทย์ประชาสโมสร พร้อมด้วย นางสาวศราธร ปุระพรม, นายวันชนะ ข่าทิพท์พาที พยาบาลวิชาชีพ และเจ้าหน้าที่ศูนย์แพทย์ ร่วมกับ อสม. ออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้กับกลุ่มเป้าหมาย 607 และผู้สูงอายุ ดังนี้

– ช่วงเช้า เวลา 08.30 – 11.30 น. ณ ชุมชนบะขาม มีผู้รับบริการทั้งสิ้น จำนวน 31 ราย

– ช่วงบ่าย เวลา 13.30 – 15.30 น. ณ ชุมชนศรีจันทร์ประชาสร้างสรรค์ มีผู้รับบริการทั้งสิ้น จำนวน 30 ราย

รวมผู้มารรับบริการทั้งสิ้น จำนวน 61 ราย