ศูนย์แพทย์ประชาสโมสร ออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้กับกลุ่มเป้าหมาย 607 และผู้สูงอายุ

 

ในวันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00-11.00 น. ศูนย์แพทย์ประชาสโมสร นำโดย นางอรอนงค์ เจ็กภู่ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หัวหน้าศูนย์แพทย์ประชาสโมสร พร้อมด้วย นางสาวศราธร ปุระพรม พยาบาลวิชาชีพ และเจ้าหน้าที่ศูนย์แพทย์ ร่วมกับ อสม. ได้ออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้กับกลุ่มเป้าหมาย 607 และผู้สูงอายุ มีผู้รับบริการทั้งหมด จำนวน 24 ราย