ศูนย์แพทย์ประชาสโมสร ออกตรวจสุขภาพนักเรียนโรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู

 

ในวันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.30-12.00 น. ศูนย์แพทย์ประชาสโมสร นำโดย นางอรอนงค์ เจ็กภู่ หัวหน้าศูนย์แพทย์ประชาสโมสร พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่ศูนย์แพทย์ฯ ร่วมกับเจ้าหน้าที่งานส่งเสริมสุขภาพ ออกตรวจสุขภาพนักเรียนโรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู