ศูนย์แพทย์ประชาสโมสร ออกบริการเจาะเลือดประจำปีและคัดกรองผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง

ในวันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2566 ศูนย์แพทย์ประชาสโมสร นำโดย นางอรอนงค์ เจ็กภู่ หัวหน้าศูนย์แพทย์ประชาสโมสร พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ศูนย์แพทย์ นางนันทิยา ไทยภักดี นางสาวศราธร ปุระพรม นางสาวนุสรา สาชำนาญ นางสางเพ็ญศิริ คงนาค ร่วมกับ อสม.ชุมชนคุ้มหนองคู ได้ออกให้บริการเจาะเลือดประจำปี ผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และคัดกรองเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ณ ศสมช.ชุมชนคุ้มหนองคู รายละเอียด ดังนี้

  • เจาะเลือดประจำปี                            24  ราย
  • คัดกรองเบาหวาน ความดันโลหิตสูง  10  ราย
  • กลุ่มเสี่ยงเบาหวาน                             5  ราย
  • กลุ่มป่วยเบาหวาน                              1  ราย
  • กลุ่มเสี่ยงความดันโลหิตสูง                  4  ราย