ศูนย์แพทย์ประชาสโมสร ออกควบคุมโรคไข้เลือดออก

ในวันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 – 15.00 น. ศูนย์แพทย์ประชาสโมสร นำโดย นางอรอนงค์ เจ็กภู่ หัวหน้าศูนย์แพทย์ประชาสโมสร ได้มอบหมายให้ นางสาวนุสรา สาชำนาญ พร้อมด้วย นางสาวเพ็ญศิริ คงนาค นักวิชาการสาธารณสุข นางสาวพัสตราภรณ์ ฤทธิ์เรืองไกร และนางสาวอาภรทิพย์ นาเมืองจันทร์ พนักงานบริการเอกสาร ออกควบคุมโรคไข้เลือดออกที่วิทยาลัยอาชีวศึกษา ขอนแก่น และกงสุลเวียดนาม