ศูนย์แพทย์มิตรภาพ จัดโครงการพัฒนาระบบการดูแลหญิงตั้งครรภ์เพื่อป้องกันการคลอดก่อนกำหนด

 

ในวันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.00 น. ศูนย์แพทย์มิตรภาพ ได้จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาระบบดูแลหญิงตั้งครรภ์ เพื่อป้องกันการคลอดก่อนกำหนด เพื่อให้ความรู้แก่ อสม. แกนนำชุมชชน ณ ศาลาประชาคม ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายแพทย์สตางค์ ศุภผล รองหัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการฯ และนางเรียนมวรินทร์ พุทธกัลญา หัวหน้าศูนย์แพทย์มิตรภาพ เป็นผู้กล่าวรายงานโครงการฯ ดังกล่าว โดยการอบรมโครงการฯ ในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมการอบรมจากชุมชนในหน่วยงานที่สังกัดกลุ่มงานเวชกรรมสังคมทั้ง 6 ศูนย์แพทย์ รวมทั้งสิ้น จำนวน 30 คน