ศูนย์แพทย์มิตรภาพ ดำเนินงานอนามัยโรงเรียน ตรวจสุขภาพ ตรวจวัดสายตา ณ โรงเรียนสนามบิน

 

ในวันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.00-16.00 น. ศูนย์แพทย์มิตรภาพ นำโดย นางเรียมวรินทร์ พุทธกัลญา หัวหน้าศูนย์แพทย์มิตรภาพ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์แพทย์ ออกดำเนินงานอนามัยโรงเรียน ตรววจสุขภาพ ตรวจวัดสายตา ในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 350 คน เขตพื้นที่รับผิดชอบ โรงเรียนสนามบิน