ศูนย์แพทย์มิตรภาพ ออกให้บริการเจาะเลือดประจำปี สำหรับผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCD)

ในวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2566 ศูนย์แพทย์มิตรภาพ นำโดย นางสาวศุภลักษณ์ เอกอุเวชกุล หัวหน้าศูนย์แพทย์มิตรภาพ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์แพทย์ ได้ออกให้บริการเจาะเลือดประจำปี สำหรับผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCD) จำนวน 20 ราย และตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ในกลุ่มช่วงอายุ 35 ปีขึ้นไป ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ คือ ชุมชนพัฒนาเทพารักษ์ จำนวน 30 ราย