ศูนย์แพทย์วัดหนองแวงฯ นำเสนอผลงาน CAI ในงานประชุมวิชาการ พัฒนางานบริการปฐมภูมิ ประจำปี 2566 และลงพื้นที่ให้ความรู้และคัดกรองมะเร็วปากมดลูก ด้วยวิธี HPV DNA และ Self Test

 

ในวันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2566 ศูนย์แพทย์วัดหนองแวง พระอารามหลวง ได้รับคัดเลือกในการนำเสนอผลงาน CQI ในงานประชุมวิชาการ พัฒนางานบริการปฐมภูมิ ประจำปี 2566 ภายใต้โครงการ “ความท้าทายของระบบสุขภาพปฐมภูมิในกระแสการเปลี่ยนแปลง (Challenges of primary Healthcare System in a Changing World) ระหว่างวันที่ 11 – 13 กรกฎาคม 2566 ณ โรงแรมเวลาดี นครพนม จังหวัดนครพนม เรื่อง “ผลการส่งเสริมความรอบรู้ในการดูแลตนเอง กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง” นำเสนอโดย นางสาวศุภลักษณ์ เอกอุเวชกุล หัวหน้าศูนย์แพทย์วัดหนองแวง พระอารามหลวง

และในวันเดียวกัน ศูนย์แพทย์วัดหนองแวง พระอารามหลวง นำโดย นางสาวศุภลักษณ์ เอกอุเวชกุล หัวหน้าศูนย์แพทย์วัดหนองแวง พระอารามหลวง ได้มอบหมายให้ นางณิชกานต์ กากแก้ว พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และทีมเจ้าหน้าที่ศูนย์แพทย์ฯ ดำเนินการลงพื้นที่ให้ความรู้และตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV DNA และ Self Test ให้กับสตรีอายุ 30 – 60 ปี ร่วมกับ อสม. ที่ตลาดศรีเมืองทอง โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการคัดกรอง จำนวน 50 ราย