หน่วยบริการปฐมภูมิหัวทุ่ง จัดโครงการ “สุขภาพดีวิถีไทย ใส่ใจ ลดภัยจาก Metabilic Syndrome”

 

ระหว่างวันที่ 13 – 14 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.00-16.30 น. หน่วยบริการปฐมภูมิหัวทุ่ง ได้จัดกิจกรรมโครงการ “สุขภาพดีวิถีไทย ใส่ใจ ลดภัยจาก Metabilic Syndrome หน่วยบริการปฐมภูมิหัวทุ่ง ปีงบประมาณ 2566” ขึ้น โดย นางเพชรณีย์ สนธิเส็ง หัวหน้าหน่วยบริการปฐมภูมิหัวทุ่ง ได้มอบหมายให้ นางสาวมาริสา ศรีแก้ว นักวิชาการสาธารณสุข จัดทำโครงการให้กับกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 120 คน ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง เพื่อให้มีองค์ความรู้ในการป้องกันตนเองด้วยเทคนิคปิงปองจราจร 7 สี และการใช้หลัก 3 อ. 2 ส. พร้อมทั้งกิจกรรมในวันนี้ มีทั้งการเจาะน้ำตาลปลายนิ้ว วัดความดันโลหิต ชั่งน้ำหนัก วัดรอบเอว และอื่นๆ อีกมากมาย