ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมและรับรางวัล (บุคลากรสาธารณสุขดีเด่น “คนดีศรีปฐมภูมิ” ปี 2566)

 


หนังสือ ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมและรับรางวัล (บุคลากรสาธารณสุขดีเด่น “คนดีศรีปฐมภูมิ” ปี 2566)
LINK Download

https://drive.google.com/file/d/1hkuxHs4ENkGKSaClgSmgV2giW575KPYp/view?usp=sharing


ประกาศสมาคมเวชกรรมสังคมแห่งประเทศไทย

ประกาศผลการคัดเลือกบุคลากรสาธารณสุขดีเด่น “คนดีศรีปฐมภูมิ” ปี 2566

LINK Download

https://drive.google.com/file/d/1sIAmDLcS7L9SIm_JN8JD4nTKMtkXcbGe/view?usp=sharing